Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-01-28 06:58:57

Regeringsuppdrag 2014

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) regleringsbrev för 2014 och enskilda regeringsuppdrag som Ei fått under året.

Regleringsbrev 2014 för Energimarknadsinspektionen

Ei:s regleringsbrev 2014 hittar du på ESV Länk till annan webbplats.

Ei:s regeringsuppdrag 2014

Om regeringsuppdraget resulterat i en rapport hittar du rapporten här nedan.

Uppföljning av timmätningsreformen

Ärendenummer: 2013-101454 Länk till annan webbplats.

Uppföljning av timmätningsreformen - Ei R2014:05

Anvisningsavtal samt förenkling av elfaktura

Ärendenummer: 2014-100434 Länk till annan webbplats. (Enkel faktura) och 2014-101544 (anvisningsavtal)

Enklare faktura - Ei R2014:13

Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning - Ei R2014:19

Informationshanteringsmodell

Ärendenummer: 2014-100426 Länk till annan webbplats.

Informationshanteringsmodell på den svenska framtida elmarknaden - Ei R2014:16

Genomförande av nordisk slutkundsmarknad - Ändring av regelverk med anledning av nordisk balansräkning (Nordic Balance Settlement, NBS)

Ärendenummer: 2013-100097 Länk till annan webbplats.

Regelförändingar som möjliggör nordisk balansavräkning - Ei R2014:06

Tröskeleffekter och förnybar energi

Ärendenummer: 2014-101669 Pdf, 276.7 kB.

Tröskeleffekter och förnybar energi - förslag till permanent lösning - Ei R2015:08

Utreda och föreslå förändring i förordning (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:85)

Ärendenummer: 2014-100162 Pdf, 883.5 kB.

Bättre och tydligare regleringar av elnätsföretagens intäktsramar - Ei R2014:09

Förhandsregleringen med intäktsram enligt naturgaslagen (2005:403)

Ärendenummer: 2014-101502 Pdf, 545.5 kB.

Villkor för biogas i naturgasnätet - Ei R2016:06

Översyn förordning (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Ärendenummer: 2014-101504 Pdf, 734.6 kB.

Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet - Ei R2014:21

Utvärdera branschinitiativet Prisdialogen

Ärendenummer: 2014-101608 Pdf, 357.7 kB.

Utvärdering av branschinitativet Prisdialogen - Ei R2016:05

Göra en kostnadnyttoanalys avseende förändrad flyttprocess

Ärendenummer: 2014-102402 Pdf, 344.5 kB.

Elhandlarcentrisk flyttprocess - en kostnadsnyttoanalys - Ei R2015:05

Elområden

Ärendenummer: 2014-100154 Länk till annan webbplats.

Utvärdering av effekterna av elområdesindelningarna - Ei R2014:08

Funktionskrav på elmätare

Ärendenummer: 2014-102198 Pdf, 631.9 kB.

Funktionskrav på framtidens elmätare - Ei R2015:09

Nätkoder (kommissionsförordningar)

Uppdrag nätkoder (nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer) Länk till annan webbplats.
Ärendenummer:
2013-100214, 2013- 100215, 2013-102423, 2013-100225, 2013-101479, 2013-101480, 2014-100042, 2014-100166.

Nya EU-förordningar för el och naturgas - innehåll och genomförande - Ei R2018:10 Länk till annan webbplats.

Ändring av naturgaslagen

Ärendenummer: 2013-102054 Pdf, 289.7 kB.
Se även ärendenummer:
2013-102109, 2013-102053, 2013-102198, 2014-101553, 2014-102422

Villkor för biogas i naturgasnätet - Ei R2016:06 Länk till annan webbplats.

Vem ska ansluta naturgaskunder? - Ei R2014:20 Länk till annan webbplats.

Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning - Ei R2014:07 Länk till annan webbplats.

Följa upp mål för förenklingsarbete på centrala myndigheter

Ärendenummer: 2013-103043 Pdf, 353 kB.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL