Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Regeringsuppdrag 2014

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) regleringsbrev för 2014 och enskilda regeringsuppdrag som Ei fått under året.

Regleringsbrev 2014 för Energimarknadsinspektionen

Ei:s regleringsbrev 2014 hittar du på ESV

Ei:s regeringsuppdrag 2014

Om regeringsuppdraget resulterat i en rapport hittar du rapporten här nedan.

Uppföljning av timmätningsreformen

Ärendenummer: 2013-101454 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppföljning av timmätningsreformen - Ei R2014:05

Anvisningsavtal samt förenkling av elfaktura

Ärendenummer: 2014-100434 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Enkel faktura) och 2014-101544 (anvisningsavtal)

Enklare faktura - Ei R2014:13

Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning - Ei R2014:19

Informationshanteringsmodell

Ärendenummer: 2014-100426 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationshanteringsmodell på den svenska framtida elmarknaden - Ei R2014:16

Genomförande av nordisk slutkundsmarknad - Ändring av regelverk med anledning av nordisk balansräkning (Nordic Balance Settlement, NBS)

Ärendenummer: 2013-100097 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regelförändingar som möjliggör nordisk balansavräkning - Ei R2014:06

Tröskeleffekter och förnybar energi

Ärendenummer: 2014-101669 Pdf, 276.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Tröskeleffekter och förnybar energi - förslag till permanent lösning - Ei R2015:08

Utreda och föreslå förändring i förordning (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:85)

Ärendenummer: 2014-100162 Pdf, 883.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Bättre och tydligare regleringar av elnätsföretagens intäktsramar - Ei R2014:09

Förhandsregleringen med intäktsram enligt naturgaslagen (2005:403)

Ärendenummer: 2014-101502 Pdf, 545.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Villkor för biogas i naturgasnätet - Ei R2016:06

Översyn förordning (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Ärendenummer: 2014-101504 Pdf, 734.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet - Ei R2014:21

Utvärdera branschinitiativet Prisdialogen

Ärendenummer:2014-101608 Pdf, 357.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Utvärdering av branschinitativet Prisdialogen - Ei R2016:05

Göra en kostnadnyttoanalys avseende förändrad flyttprocess

Ärendenummer: 2014-102402 Pdf, 344.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Elhandlarcentrisk flyttprocess - en kostnadsnyttoanalys - Ei R2015:05

Elområden

Ärendenummer: 2014-100154 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvärdering av effekterna av elområdesindelningarna - Ei R2014:08

Funktionskrav på elmätare

Ärendenummer: 2014-102198 Pdf, 631.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Funktionskrav på framtidens elmätare - Ei R2015:09

Nätkoder (kommissionsförordningar)

Uppdrag nätkoder (nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ärendenummer:
2013-100214, 2013- 100215, 2013-102423, 2013-100225, 2013-101479, 2013-101480, 2014-100042, 2014-100166.

Nya EU-förordningar för el och naturgas - innehåll och genomförande - Ei R2018:10 Länk till annan webbplats.

Med anledning av ändring av naturgaslagen

Ärendenummer: 2013-102054 Pdf, 289.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Se även ärendenummer:
2013-102109, 2013-102053, 2013-102198, 2014-101553, 2014-102422

Villkor för biogas i naturgasnätet - Ei R2016:06 Länk till annan webbplats.

Vem ska ansluta naturgaskunder? - Ei R2014:20 Länk till annan webbplats.

Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning - Ei R2014:07 Länk till annan webbplats.

Följa upp mål för förenklingsarbete på centrala myndigheter

Ärendenummer: 2013-103043 Pdf, 353 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL