Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:28:19

Svensk lagstiftning - fjärrkyla

Det här är de viktigaste svenska lagarna och förordningarna som rör energimarknaderna för fjärrkyla.

Lag

Lag inom området fjärrkyla

Fjärrkylelagen (2022:332 Länk till annan webbplats.

Förordning

Förordningar inom området fjärrkyla

Fjärrkyleförordningen (2022:335 Länk till annan webbplats.)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL