Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:08:59

Regeringsuppdrag 2024

Här hittar du alla Energimarknadsinspektionens (Ei) regeringsuppdrag som kom i regleringsbrevet för 2024 och enskilda regeringsuppdrag som vi fått under året. Om regeringsuppdraget resulterat i en rapport finns tillhörande rapporter nedanför regeringsuppdraget.

Energimarknadsinspektionens regleringsbrev för 2024

Regleringsbrevet 2024 hittar du på ESV Länk till annan webbplats.

Utreda möjligheten för elnätsföretag att använda och fördela outnyttjad effekt i elnäten

Ärendenummer: 2024-103562 Pdf, 150.8 kB.


Föreslå parametrar för en strategisk reserv

Ärendenummer: 2024-103560 Pdf, 1.2 MB.

Ta fram underlag för genomförande av artikel 27 i det omarbetade direktivet om energieffektivitet

Ärendenummer: 2024-103099 Pdf, 1 MB.

Analysera behovet av ett förstärkt kundskydd på fjärrvärmemarknaden

Ärendenummer: 2024-101865 Pdf, 1.1 MB.

Genomförande av EU:s reviderade elmarknadslagstiftning

Ärendenummer: 2024-101098 Pdf, 1.3 MB.

Myndighetsgemensamt arbete för kortare ledtider vid prövning av nätkoncession

Ärendenummer: 2023-104533 Länk till annan webbplats.

Nätutvecklingsplaner

Ärendenummer: 2023-104534 Länk till annan webbplats.

Pilotprojekt Norra Sverige

Ärendenummer: 2023-104535 Länk till annan webbplats.

Åtgärdsförslag inom det civila försvaret inför nästa försvarspolitiska inriktningsproposition

Ärendenummer: 2023-104522 Pdf, 2.2 MB.

Ta fram författningsförslag gällande delrapport om Svenska kraftnät

Ärendenummer: 2023-104538 Länk till annan webbplats.

Översyn av ersättningen för upplåtelse av mark i samband med elnätsutbyggnad

Ärendenummer: 2023-103677 Pdf, 1.8 MB.

Genomförande av EU:s gasmarknadspaket

Ärendenummer: 2023-104462 Länk till annan webbplats.

Myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering

Ärendenummer: 2022-101961 Länk till annan webbplats.

Årligen beräkna tillförlitlighetsnormen för Sverige

Ärenenummer: 2022-103251 Länk till annan webbplats.

Utreda en utvecklad och effektiv informationsdelning vid ansökningar om nya anslutningar till elnäten

Ärendenummer: 2023-103425 Länk till annan webbplats.

Ge förslag på hur reglerna i Europeiska kommissionens genomförandeordning om krav på driftskompabilitet och icke-diskriminerande och transparenta förfaranden för tillgång till mät- och förbrukningsuppgifter ska uppfyllas

Ärendenummer: 2023-103853 Länk till annan webbplats.

Årligen från 2022 till 2025 avrapportera om genomförandeplan

Ärendenummer: 2022-102491 Länk till annan webbplats.

Följa upp mål om handläggningstider samt om bemötande och service hos vissa myndigheter

Ärendenummer: 2022-102686 Länk till annan webbplats.

Ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Ärendenummer: 2020-103951 Länk till annan webbplats.

Ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021-2023

Ärendenummer: 2020-103910 Länk till annan webbplats.