Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Funktionskrav elmätare

Det finns nya funktionskrav för elmätare. Mätarna med de nya funktionskraven ska vara på plats senast den 1 januari 2025.

De nya elmätarna gör det enklare för elanvändare att få tillgång till uppgifter

Funktionskraven för mätsystem och mätutrustning bidrar till att det enklare för kunder som är intresserade av energibesparingar och som vill vara aktiva på elmarknaden.

Dessutom främjar funktionskraven en tillförlitlig och effektiv nätdrift, och möjliggör en ökad och billigare integration av mikroproduktion, till exempel solel. Funktionskraven på elmätare möjliggör också en utvecklad marknad för energitjänster av olika slag.

Det här är de 7 nya funktionskraven för elmätare

Funktionskraven omfattar alla elanvändare som är lågspänningskunder.

  1. Elmätaren ska kunna mäta både uttag och inmatning i varje fas av ström, aktiv effekt och reaktiv effekt, mäta spänningen i varje fas samt mäta och registrera den totala aktiva energin vid uttag och inmatning av el.
  2. Elmätaren ska utrustas med ett kundgränssnitt som stöds av en öppen standard som möjliggör för kunden att ta del av mätuppgifterna i nära realtid.
  3. Elmätaren ska möjliggöra avläsning av mätdata och uppgifter om elavbrott på distans.
  4. Elmätaren ska kunna registrera mängden överförd energi per kvart. 
  5. Elmätaren ska kunna registrera uppgifter om tidpunkt för början och slut på elavbrott längre än tre minuter.
  6. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att uppgradera och ändra inställningar i elmätaren på distans.
  7. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att via elmätaren kunna spänningssätta och frånkoppla elanläggningar på distans.

Mer information om funktionskraven

Förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (SFS 2018:1426) Länk till annan webbplats.

Ei:s föreskrift (Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning (EIFS 2019:5 Pdf, 37.3 kB.) som trädde i kraft den 1 oktober 2019

Här hittar du vanliga frågor och svar om funktionskrav elmätare

Bakgrund

I augusti 2014 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag av regeringen att ta fram rekommendationer för vilka funktionskrav som ska finnas på elmätare och relaterade system i framtiden. Ei skulle även göra en kostnadsnyttoanalys av förslagen på funktionskrav för elmätare.

I maj 2015 lämnade Ei sina förslag till regeringen. Förslagen finns att läsa i Ei:s rapport Funktionskrav på framtidens elmätare (Ei R2015:09) Pdf, 1.2 MB..

I regleringsbrevet 2017 fick Ei ett nytt uppdrag som handlade om att ta fram förslag till de författningsförändringar som krävs för att reglera funktionskrav på elmätare. I november 2017 lämnade Ei sitt författningsförslag till regeringen. Förslaget går att läsa i rapporten Funktionskrav på elmätare – Författningsförslag (Ei R2017:08) Pdf, 1.4 MB..

I slutet av juni 2018 beslutade regeringen om nya funktionskrav för elmätare.

Här kan du också läsa om Ei:s arbete med flexibilitet i energisystemet

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL