Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:13:28

Tillgänglighet för Neon

Detta är Energimarknadsinspektionens (Ei) tillgänglighetsredogörelse för e-tjänsten Neon (även kallad Neon 3) som vänder sig till elnätsföretag, gasnätsföretag och fjärrvärmeföretag för inrapportering av uppgifter till oss.

Här beskriver vi hur e-tjänsten Neon uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

För närvarande uppfyller Energimarknadsinspektionens e-tjänsten Neon delvis lagkravet för digital tillgänglighet inom offentlig service. Vi är medvetna om att vi inte uppfyller alla kriterier i WCAG 2.1 nivå AA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. fullt ut.

Rapportera synpunkter och brister

Kontakta oss om du upplever brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är betydelsefull information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Jag vill göra en anmälan till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Det finns bara ett sätt att navigera på webbplatsen.
  • Sessionen mot webbtjänsten avbryts efter ett visst intervall av inaktivitet

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Det finns bara ett sätt att navigera på webbplatsen.
  • Sessionen mot webbtjänsten avbryts efter ett visst intervall av inaktivitet

Oskäligt betungande anpassning

  • Layouten går inte att anpassa så att den fungerar på en 320 pixlar bred skärm utan att information eller funktionalitet går förlorad.

Så här har vi testat e-tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Neon 3.

Senaste bedömningen gjordes den 16 mars 2023.

Kontaktuppgifter
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL