Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-01-25 14:17:54

Regeringsuppdrag 2010

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) regeringsuppdrag 2010.

Regleringsbrev 2010 för Energimarknadsinspektionen

Ei:s regleringsbrev 2010 hittar du på ESV Länk till annan webbplats.

Ei:s regeringsuppdrag 2010

Om regeringsuppdraget resulterat i en rapport hittar du rapporten här nedan.

Ta fram förslag till ett utvecklat system för ursprungsmärkning av el

Ärendenummer: 2010-102581 Pdf, 1.2 MB.

Ursprungsmärkning av el Ei R2011:10

Utreda frågor angående övervakning och transparens på elmarknaden

Ärendenummer: 2010-102012 Pdf, 618.6 kB.

Övervakning och transparens på energimarknaden - Ei R2010:21

Utreda undantag från kravet på nätkoncession för ledningar som överför el till laddningstationer för elfordon med mera

Ärendenummer: 2010-102011 Pdf, 1010.1 kB.

Bättre regler för interna elnät - Ei R2011:02

Utreda frågor angående smarta mätare och intelligenta nät

Ärendenummer: 2010-100902 Pdf, 1.5 MB.

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem - Ei R2010:18

Delta i det svenska och norska samarbetet kring laddinfrastruktur för elbilar

Ärendenummer: 2010-100397 Pdf, 1 MB.

Uppladdning för framtidens fordon - Undantag från koncession för laddinfrastruktur -Ei R2010:20

Värmemarknaden

Ärendenummer: 2010-100135 Länk till annan webbplats.

Uppvärming i Sverige - Ei R2010:04

Biogas i naturgasnäten

Ärendenummer: 2010-100421 Länk till annan webbplats.

Förändrade marknadsvillkor för biogasproduktion - Ei R2010:17

Harmonisering av naturgaslagen

Ärendenummer: 2010-100833 Länk till annan webbplats.

Timmätning av uttagskunder

Ärendenummer: 2010-100302 Länk till annan webbplats.

Ökat inflytande för kunderna på elmarknaden - Ei R2010:22

Gränsöverskridande elhandel

Ärendenummer: 2010-100285 Länk till annan webbplats.

Marknadsöppning av Baltic Cabel och Swe Pool Link - Ei R2010:10

Nettodebitering

Ärendenummer: 2010-101466 Länk till annan webbplats.

Nettodebitering - förslag till nya regler för användare med egen elproduktion - Ei R2010:23

Genomförandeplan för en gemensam slutkundsmarknad samt handlingsplan för en gränslös nordisk marknad

Ärendenummer: 2010-100347 Länk till annan webbplats.

Rapporten publicerades på NordREG Länk till annan webbplats.

Regelförenkling

Ärendenummer: 2009-101965 Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL