Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Regeringsuppdrag 2010

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) regeringsuppdrag 2010.

Ei:s regeringsuppdrag 2010

Om regeringsuppdraget resulterat i en rapport hittar du rapporten här nedan.

Ta fram förslag till ett utvecklat system för ursprungsmärkning av el

Ärendenummer: 2010-102581 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Ursprungsmärkning av el Ei R2011:10

Utreda frågor angående övervakning och transparens på elmarknaden

Ärendenummer: 2010-102012 Pdf, 618.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Övervakning och transparens på energimarknaden - Ei R2010:21

Utreda undantag från kravet på nätkoncession för ledningar som överför el till laddningstationer för elfordon med mera

Ärendenummer: 2010-102011 Pdf, 1010.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bättre regler för interna elnät - Ei R2011:02

Utreda frågor angående smarta mätare och intelligenta nät

Ärendenummer: 2010-100902 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem - Ei R2010:18

Delta i det svenska och norska samarbetet kring laddinfrastruktur för elbilar

Ärendenummer: 2010-100397 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppladdning för framtidens fordon - Undantag från koncession för laddinfrastruktur -Ei R2010:20

Värmemarknaden

Ärendenummer: 2010-100135 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppvärming i Sverige- Ei R2010:04

Biogas i naturgasnäten

Ärendenummer: 2010-100421 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förändrade marknadsvillkor för biogasproduktion - Ei R2010:17

Harmonisering av naturgaslagen

Ärendenummer: 2010-100833 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Timmätning av uttagskunder

Ärendenummer: 2010-100302 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ökat inflytande för kunderna på elmarknaden - Ei R2010:22

Gränsöverskridande elhandel

Ärendenummer: 2010-100285 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Marknadsöppning av Baltic Cabel och Swe Pool Link - Ei R2010:10

Nettodebitering

Ärendenummer: 2010-101466 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nettodebitering - förslag till nya regler för användare med egen elproduktion - Ei R2010:23

Genomförandeplan för en gemensam slutkundsmarknad samt handlingsplan för en gränslös nordisk marknad

Ärendenummer: 2010-100347 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapporten publicerades på NordREG Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL