Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 19:13:25

Dokument - förhandsreglering av intäktsramar gasnät för tillsynsperiod 2023-2026

Här samlar vi underlag till gasnätsföretagen som kan vara viktigt att känna till i samband med förhandsreglering av intäktsramar.

Ei:s rapporter och angränsande dokument

Titel

Datum

Status

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om intäktsramar för naturgasföretag - Ei R2014:11 Pdf, 490.1 kB.

April 2014

Beslutad

Konsultrapporter

Titel

Datum

Konsult

Parametrar Kalkylränta gasnät 2023-2026 Pdf, 587.6 kB.

2022-05-31

Montell & Partners

Lagar

Titel

Datum

Status

Naturgaslag (2005:403) Länk till annan webbplats.

Väsentliga delar för förhandsregleringen trädde i kraft 2013-06-01

Beslutad

Intäktsramsbeslut

Letar du efter dokument som rör Ei:s intäktsramsbeslut för perioden 2023-2026 för naturgas kan du själv söka efter dem vårt e-diarium.

Gasnätsföretagens intäktsramar 2023-2026

Här får du tips på hur du söker i vårt e-diarium och hur du kan filtrera och sortera för att enklare hitta det som du letar efter.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL