Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Svensk lagstiftning - el

Det här är de viktigaste svenska lagarna och förordningarna som rör energimarknaderna för el.

Lag

Lagar inom området el

Ellag (1997:857 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Lag om certifiering av transmissionsnätsföretag för el (2011:710 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Lag om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter (2013:385 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar (2004:875 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Förordning

Förordningar inom området el

Elförordning (2013:208 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Förordning om nätkoncession (2021:808) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning om redovisning av nätverksamhet (1995:1145 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Förordning om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (1999:716 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Förordning (2007:215 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)

Förordning om intäktsram för elnätsverksamhet (2018:1520 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Förordning om certifiering av transmissionsnätsföretag för el (2011:714 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Förordning om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer (2013:752 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Förordning om systemansvaret för el (1994:1806 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL