Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 19:01:23

Tekniska uppgifter - elnät

Här finns statistik om tekniska aspekter av elnätsföretagens verksamhet. Statistiken baseras på elnätsföretagens årsrapporter som rapporterats in till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Årsrapportens tekniska uppgifter inkluderar bland annat information om ledningslängd för olika typer av kraftledningar, nätförluster och antal abonnemang.

Samtliga elnätsföretags tekniska uppgifter för åren 2017–2022 återfinns i statistikfilerna.

I filerna Särskilda rapporten (lokalnät och regionnät) – tekniska data återfinns bland annat uppgifter om den totala längden elnätsledningar av olika typer som företagen har i sina nät: oisolerad respektive isolerad luftledning och jordkabel, samt antal nätstationer.

I dokumentet tabellförklaringar kan du läsa mer om vilka poster företagen rapporterar och vad de kallas.

Uppgifterna används som underlag vid Ei:s tillsyn samt vid beräkning av elnätsföretagens intäktsramar.

Statistik

Statistiken är i Excelformat och baseras på de uppgifter som elnätsföretagen rapporterat till Ei. Se tabellförklaringar för mer information om de poster företagen rapporterar.

Särskilda rapporten teknisk data - lokalnät Excel, 314.4 kB.
Särskilda rapporten teknisk data - regionnät och transmissionsnät Excel, 117 kB.

Tabellförklaringar Pdf, 230.7 kB.

Kontaktuppgifter
Statistik

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL