Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-03-29 22:08:49

Flytta och minska din elanvändning

Det finns flera anledningar till att se över om du kan flytta eller minska din elanvändning. Du kan bland annat bidra till mindre belastning på elnätet, till att du får en lägre elkostnad och till att elpriset generellt går ner.

Varje kilowatttimme (kWh) räknas

På Energimyndighetens webbplats kan du läsa mer om varför vi ska minska vår elförbrukning och vad du kan göra för att bidra. Besök gärna Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Varför ska vi minska och flytta vår elanvändning

Det finns flera anledningar till att vi kan behöva dra ner på vår elanvändning. En viktig anledning ibland under vissa perioder vintertid, är att en lägre efterfrågan minskar risken för effektbrist. När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling av elanvändare från elnätet i ett läge då vår efterfrågan inte kan täckas av produktion och import.

Genom att använda mindre el kan du också bidra till ett mer samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbart elsystem och samtidigt spara pengar. En lägre efterfrågan på el generellt påverkar elpriset, som ju styrs av utbud och efterfrågan.

Plana ut kurvan – undvik högpristimmarna

Timmarna när vi vaknar och industrin sätter i gång samt timmarna när många kommer hem från jobbet, är de mest elintensiva under dygnet. På vintern när det är kallt och mörkt är det extra hög belastning. Det finns alltså två toppar på dygnskurvan över elförbrukningen - morgon och tidig kväll. Det är under dessa toppar vinsterna är särskilt stora om vi kan minska förbrukningen, både genom att belastningen på elnätet minskar och att elpriset går ner.

På Svenska kraftnäts webbplats hittar du mer information om att plana ut kurvan och minska risken för effektbrist Länk till annan webbplats..

Hur ska jag då göra för att minska och flytta min förbrukning

På våra sidor om att minska din elanvändning och flytta din elanvändning hittar du mer information om hur du gör.

Energimyndigheten har en FAQ med vanliga frågor och svar Länk till annan webbplats. om energiläget.

Vårt uppdrag

Energimarknadsinspektionens (Ei) uppdrag är att arbeta för väl fungerande energimarknader. Vi arbetar också för att stärka kundernas ställning och trygga samhällets behov av fungerande energidistribution och handel.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL