Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 11:20:36

EU­-lagstiftning

Här hittar du EU-lagstiftning inom Energimarknadsinspektionens (Ei) verksamhets­område.

Europeiska riktlinjer

Utöver EU-lagstiftning finns icke bindande riktlinjer, som i många fall ger en tydligare vägledning än EU:s direktiv på energiområdet.

Riktlinjerna är fastställda av antingen EU-kommissionen eller ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) Länk till annan webbplats. och CEER (Council of European Energy Regulators) Länk till annan webbplats. efter omfattande remissförfaranden, vilket innebär att dessa riktlinjer har en bred acceptans.

Ei är medlem i ACER och CEER

Vi har som målsättning att även ACER och CEER:s riktlinjer ska uppfyllas i Sverige.

Här hittar du de aktuella EU-reglerna på annat språk Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL