Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-02-24 01:34:16

Koncession för naturgasledning

Den som vill bygga eller driva en naturgasledning, lagringsanläggning för naturgas, förgasnings­anläggning eller andra tillhörande anläggningar, ska ansöka om tillstånd eller koncession hos Energimarknadsinspektionen (Ei) men det är regeringen som beslutar om tillstånd ska ges.

Ansökan om koncession för naturgasledning

Koncession krävs när man bygger transmissionsledningar enligt de bestämmelser som finns i naturgaslagen.

Naturgasledningar som kräver koncession

Det svenska naturgassystemet består av distributions- och transmissions distributionsledningar.

  • Distributionsledningar är i huvudsak de ledningar som utgör lokala nät som förser slutförbrukare med naturgas.
  • Transmissionsledningar är i huvudsak de ledningar som används för att under högt tryck överföra naturgas till distributionsnäten.

I gränspunkterna mellan distributionsnätet och transmissionsnätet finns mät- och reglerstationer så kallade M/R-stationer. I M/R-stationer sänks trycket från det högre trycket i transmissionsnätet till det lägre trycket i distributionsnätet och den överförda gasen mäts.

För att bygga och använda en naturgasledning som ligger före en M/R-station krävs koncession, men om ledningen däremot ligger efter en M/R-station krävs ingen koncession.

Dessa anläggningar får inte byggas eller användas utan koncession (tillstånd) om der är anslutna till en ledning som används för att överföra naturgas för annans räkning:

  • Lagringsanläggningar.
  • Förgasningsanläggningar.
  • Kondenseringsanläggningar.
  • LNG Anläggningar för import och lossning av LNG.

Men om de ligger inom ett internt naturgasnät, där det inte sker överföring för annans räkning, krävs däremot ingen koncession

Anläggningar som inte kräver särskild koncession

För vissa anläggningar som hör till en naturgasledning krävs ingen särskild koncession, utan ingår i själva ledningen. För dessa anläggningar krävs ingen särskild koncession:

  • M/R-stationer.
  • Linjeventilstationer.
  • Rensdonstation.
  • Kompressorstation.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL