Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:01:05

Vill man ändra på något så måste man engagera sig

I februari 2020 klev Johan Roupe in som vice ordförande i EU-myndigheten ACER:s* arbetsgrupp Electricity Working Group. Till vardags är han verksjurist på Energimarknadsinspektionen (Ei) och sedan några månader tillbaka ägnar han hälften av sin tid åt sin nya roll.

Fotografi på Johan Roupe.

– Jag är glad att få vara med och driva energimarknadsfrågorna i Europa och förhoppningsvis driva dem åt ett håll som de flesta tycker är bra, säger Johan.

Som vice ordförande i Electricity Working group är han ett stöd åt ordinarie ordförande vid planering av möten och förmedlar även information till ACER:s direktör och styrelse om hur arbetet i guppen fortskrider. Om ordföranden har förhinder representerar han även arbetsgruppen i möten med EU-kommissionen och EU-parlamentet.

– Min uppgift handlar mycket om planering, att styra gruppen och se till att den levererar i tid till styrelsen, säger han.

Innan Johan Roupe fick vice ordförandeklubban i handen, var han ordinarie medlem i arbetsgruppen. I den rollen fanns stora möjligheter att vara en röst för både Sverige och Norden i det europeiska samarbetet.

– Ibland kan det ta lite tid att få andra att lyssna på Sverige, det där lilla perifera landet i norr, men vi har sett att om vi istället pratar ihop oss i Norden och för fram våra synpunkter som nordiska synpunkter, är vi helt plötsligt en region och därmed någon att räkna med, säger Johan Roupe.

En europeisk tillsynsmyndighet

ACER bildades 2011 och är den europeiska myndigheten för energifrågor. Alla europeiska tillsyns- och reglermyndigheter som är med i EU finns representerade och utöver det har ACER ett eget kansli med anställd personal i Ljubljana, Slovenien. Inom ACER fattas en mängd beslut som handlar om regelverk och harmonisering av den europeiska el- och naturgasmarknaden.

För att kunna bereda och fördjupa sig i alla frågor finns det inom ACER flera olika arbetsgrupper. Till exempel grupper som arbetar med infrastruktur, tillförlitlighet och flexibilitet.

– Arbetsgrupperna är sista instansen där man kan diskutera frågorna i detalj innan de tas upp för beslut i ACER:s styrelse. Det är här vi kan stämma av hur länderna ställer sig i olika frågor så att det inte blir en överraskning när de kommer upp på nästa nivå, säger Johan Roupe.

Arbetsgruppernas ordförandeposter annonseras ut innan tillsättning och när Electricity Working group i slutet av 2019 sökte en ny vice ordförande såg Johan Roupe möjligheten att fördjupa sig i det internationella arbetet. Han fick tjänsten och ägnar idag ungefär 50 procent av sin arbetstid åt frågor relaterade till arbetsgruppen.

Arbete kopplat till EU-regelverk

Just nu handlar gruppens arbete främst om metoder och villkor kopplade till EU-förordningen om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM) och om balanserings- och framtidsfrågor. Den ökade elektrifieringen i samhället och klimatmålen om 100 procent förnybart är också ständigt på agendan.

– Med mer förnybart och en ökad elektrifiering av allt från bilar till färjor och industrier kommer vi se en drastisk ändring av användningen av nätstrukturen. Jag tror till exempel att det kommer bli ett mer decentraliserat utnyttjande av elnätet i framtiden. Det är en spännande utveckling vi har framför oss, säger Johan Roupe.

Jobbat länge med EU-frågor

Johan Roupe är en av veteranerna på Ei som arbetat på myndigheten sedan den bildades och vid Ei:s föregångare sedan 2004. Till en början var det rättsprocesser på Ei:s rättssekretariat som stod på dagordningen, vilket sedan byttes mot nätregleringsfrågor. Numera är det Ei:s avdelning för marknadsövervakning och internationella frågor som är hemvisten, men att jobba med frågor kopplade till EU och EU-lagstiftning är inget nytt.

– Under studietiden pluggade jag i England och Holland och var en av de första som gjorde min praktik vid Generaldirektoratet för Konkurrens, Merger Task Force 1996. Det var en nyttig erfarenhet och gav en snabb introduktion i det internationella arbetet. Det var dessutom en bra skola för språkinlärning. På den tiden var inte så många av de anställda vid kommissionen sugna på att prata engelska, så helt plötsligt var jag tvungen att lära mig franska, skrattar Johan Roupe.

Utmaningen är drivkraften

Att Sverige är en del av EU ser Johan som en förutsättning för att Sverige ska ha inflytande över hur EU ska nå en gemensam elmarknad. På det personliga planet är det internationella samarbetet en utmaning som gör att jobbet aldrig blir slentrian.

– Det kommer alltid nya sakfrågor och nya detaljer att diskutera. Dessutom är det en utmaning att ägna dagarna åt att konversera mer på engelska än på svenska. Samtidigt är det just det som är drivkraften i arbetet, att hela tiden försöka förbättra sig.

Större insyn

För Ei som myndighet finns det fördelar med att ha ledande poster i ACER. Framförallt för att få en bättre insikt och större insyn i de frågor som är aktuella just nu.

– Det är lätt att sitta vid sidan av och gnälla, men vill man ändra på något så måste man engagera sig. Att vara med är ett sätt att få insyn och kunna påverka, säger Johan Roupe.

Mer information om ACER finns på ACER:s webbplats Länk till annan webbplats.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL