Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Regeringsuppdrag 2016

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) regleringsbrev för 2016 och enskilda regeringsuppdrag som Ei fått under året.

Uppdrag att se över reglering av intäkter från elnätsverksamhet

Ärendenummer (även kallad diarienummer):
2016-103215 Pdf, 172.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik. Uppdraget redovisas till Statskontoret.

Ärendenummer:
2016-100545 Pdf, 838 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik. Uppdraget redovisas till Statskontoret.

Ärendenummer:
2016-100514 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter. Uppdraget redovisas till Tillväxtverket.

Ärendenummer:
2015-103837 Pdf, 591.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag nätkoder (nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer)

Uppdrag nätkoder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ärendenummer:
2013-100214, 2013- 100215, 2013-102423, 2013-100225, 2013-101479, 2013-101480, 2014-100042, 2014-100166, 2015-100308, 2015-100788.

Underlag inför beslut CACM artikel 9.2 om röstfördelning mellan NEMO:s i Sverige

Ärendenummer:
2016-100105 Pdf, 42.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Översyn av antagna nätkoder för el

Ärendenummer:
2015-103898 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag om samhällsomfattande och allmännyttiga tjänster

Ärendenummer:
2016-101879 Pdf, 107 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag att utreda förutsättningarna för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet

Uppdrag att utreda förutsättningarna för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet Pdf, 673 kB, öppnas i nytt fönster.
Ärendenummer:
2015-103253, 2015-102900

Uppdrag om en central informationshanteringsmodell och en elhandlarcentrisk modell

Ärendenummer:
2015-103116 Pdf, 246.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag att analysera effekterna av en ökad andel variabel elproduktion i kraftsystemet

Ärendenummer:
2015-103897 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Forum för smarta elnät

Diarienummer:
2015-103899 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvärdera branschinitiativet Prisdialogen

Ärendenummer:
2014-101608 Pdf, 357.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag med anledning av ändring av naturgaslagen

Ärendenummer:
2013-102054 Pdf, 289.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Se även ärendenummer:
2013-102109, 2013-102053, 2013-102198, 2014-101553, 2014-102422, 2014-101502

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL