Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:25:06

Kommissions­förordningar för el och gas

Här har vi samlat information om kommissions­förordningar även kallad nätkoder (nätföreskrifter och riktlinjer) för el och gas.

Kommissionsförordningar inom elområdet

Det finns åtta elförordningar varav tre handlar om anslutning, tre om marknaden och två om drift.

Anslutning

 • Nätanslutning av generatorer (RFG)
 • Anslutning av förbrukare (DCC)
 • Nätanslutning av system för högspänd likström (HVDC)

Marknad

 • Kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM)
 • Förhandstilldelning av kapacitet (FCA)
 • Balansförordningen (EB)

Drift

 • Drift av elöverföringssystem (SO)
 • Nödsituationer och återuppbyggnad (ER)

Kommissionsförordningar inom gasområdet

De fem gasförordningarna som har trätt i kraft avser både marknad och nät.

För Sveriges del är det framför allt TAR och BAL som har lett till förändringar. CAM, och CMP och IO handlar till stor del om krav för sammanlänkningspunkter (punkter mellan två överföringssystem), något som saknas i Sverige. Därför är många av reglerna inte tillämpliga för Sveriges del.

 • Harmonisering av tariffstrukturer för överföring av gas (TAR)
 • Balansering av överföringsnät för gas (BAL)
 • Driftkompatibilitet och informationsutbyte (IO)
 • Mekanismer för kapacitetstilldelning i överföringssystem för gas (CAM)
 • Tillträde till naturgasöverföringsnäten (CMP)

Ei:s roll i arbetet med förordningarna

Ei har, inom ramen för ACER:s arbete, aktivt deltagit i dialogen om utformningen av EU-förordningarna.

Ei, och övriga europeiska tillsynsmyndigheter, bistår även ACER i diskussioner med kommissionen och ENTSO-E/ENTSO-G.

Vi för också, inom ramen för NordREG, en dialog om hur utformningen av EU-förordningarna kommer att påverka den nordiska marknaden.

Här kan du läsa om vårt internationella arbete.

Här hittar du information om de nationella och internationella aktörerna som finns på energimarknaderna.

Mer information

Här kan du läsa mer om bakgrund och genomförande.

Här hittar du också vanliga frågor och svar.

Mer om lagar och regler och EU-lagstiftning.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL