Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-18 12:26:58

Avbrott fjärrvärme

Ibland behöver fjärrvärmeleveransen stängas av för åtgärder på nätet. Information om fjärrvärme­avbrott hittar du hos din fjärrvärmeleverantör.

För att fjärrvärmeföretaget ska få stänga av fjärrvärmen till din bostad eller lokal gäller vissa villkor. Kontakta din fjärrvärmeleverantör för att få reda på om du har rätt till ersättning i samband med fjärrvärmeavbrott.

Fjärrvärmeföretaget har också rätt att stänga av din fjärrvärme om du som är konsument har försummat dina skyldigheter enligt avtalet, till exempel om du inte har betalat dina räkningar för fjärrvärme.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL