Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Upphävda föreskrifter

Här hittar du alla Energimarknadsinspektionens (Ei) upphävda föreskrifter.

Att föreskrifterna är upphävda innebär i princip att de inte längre gäller. Observera dock att upphävda föreskrifter i vissa fall kan gälla på grund av övergångsbestämmelser.

Övergångsbestämmelserna framgår av föreskriften om upphävande, som finns i högerkolumnen.

De föreskrifer och allmänna råd som Ei förfogar över publiceras inom respektive område (el, naturgas, fjärrvärme) och i nummerordning (EIFS) med senast överst.

Upphävda föreskrifter inom området el

Publiceringsår

Upphävd föreskrift

Upphävande föreskrift

EIFS 2015:6 Pdf, 40.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram EIFS 2015:6

EIFS 2019:4 Pdf, 195 kB, öppnas i nytt fönster.

EIFS 2015:5 Pdf, 54.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten vid fastställande av intäktsram EIFS 2015:5

EIFS 2019:4 Pdf, 195 kB, öppnas i nytt fönster.

EIFS 2015:2 Pdf, 24.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om beräkning av intäktsram för elnätsföretag EIFS 2015:2

EIFS 2019:2 Pdf, 33.2 kB, öppnas i nytt fönster.

EIFS 2015:1 Pdf, 57 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändrad 2016:1 Pdf, 18.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek för elnätsföretagen EIFS 2015:1 ändrad EIFS 2016:1

EIFS 2019:1 Pdf, 76.1 kB, öppnas i nytt fönster.

EIFS 2013:7 Pdf, 45.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändrad EIFS 2015:8 Pdf, 74.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändrad EIFS 2020:1 Pdf, 42.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare EIFS 2013:7 ändrad EIFS 2015:8 ändrad 2020:1

EIFS 2020:04 Pdf, 391.3 kB, öppnas i nytt fönster.

EIFS 2013:2 Pdf, 50.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranskvaliteten i elnäten EIFS 2013:2

EIFS 2015:4 Pdf, 65.8 kB, öppnas i nytt fönster.

EIFS 2012:5 Pdf, 32.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om övervakningsplan enligt ellagen EIFS 2012:5

EIFS 2013:5 Pdf, 92.6 kB, öppnas i nytt fönster.

EIFS 2011:5 Pdf, 198.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om ändring av Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare EIFS 2011:5

EIFS 2013:7 Pdf, 45.7 kB, öppnas i nytt fönster.

EIFS 2011:4 Pdf, 356.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Ändrad EIFS 2012:1 Pdf, 210.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ursprungsmärkning av el EIFS 2011:4 ändrad EIFS 2012:1

EIFS 2013:6 Pdf, 41.7 kB, öppnas i nytt fönster.

EIFS 2011:3 Pdf, 256.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändrad EIFS 2012:2 Pdf, 403.1 kB, öppnas i nytt fönster. och ändrad EIFS 2014:7 Pdf, 30.9 kB, öppnas i nytt fönster. och ändrad EIFS 2015:7 Pdf, 52.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el EIFS 2011:3 ändrad EIFS 2012:2 och ändrad EIFS 2014:7 och ändrad 2015:7

EIFS 2016:2 Pdf, 369.3 kB, öppnas i nytt fönster.

EIFS 2011:2 Pdf, 834.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Energimarknadsinspektionens föreskrift om allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet EIFS 2011:2

EIFS 2013:1 Pdf, 281.2 kB, öppnas i nytt fönster.

EIFS 2011:1 Pdf, 199.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Energimarknadsinspektionens föreskrift om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamhet EIFS 2011:1

EIFS 2015:5 Pdf, 54.4 kB, öppnas i nytt fönster.

EIFS 2010:6 Pdf, 228.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek EIFS 2010:6

EIFS 2015:1 Pdf, 57 kB, öppnas i nytt fönster.

EIFS 2010:5 Pdf, 345.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranskvaliteten i elnäten EIFS 2010:5

EIFS 2013:2 Pdf, 50.7 kB, öppnas i nytt fönster.

EIFS 2010:4 Pdf, 90.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet EIFS 2010:4

EIFS 2011:2 Pdf, 834.4 kB, öppnas i nytt fönster.

EIFS 2010:3 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner avseende leveranssäkerhet i elnäten EIFS 2010:3

EIFS 2013:3 Pdf, 57.8 kB, öppnas i nytt fönster.

EIFS 2010:2 Pdf, 191.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Ändrad EIFS 2011:5 Pdf, 198.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare EIFS 2010:2 ändrad EIFS 2011:5

EIFS 2013:7 Pdf, 45.7 kB, öppnas i nytt fönster.

STEMFS 2007:7 Pdf, 109.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranskvaliteten i elnäten STEMFS 2007:7

EIFS 2010:5 Pdf, 345.6 kB, öppnas i nytt fönster.

STEMFS 2007:5 Pdf, 99.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el STEMFS 2007:5

EIFS 2011:3 Pdf, 256.5 kB, öppnas i nytt fönster.

STEMFS 2007:2 Pdf, 63.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om information avseende avbrottsersättning respektive skadestånd till elanvändare STEMFS 2007:2

EIFS 2013:4 Pdf, 52.3 kB, öppnas i nytt fönster.

STEMFS 2006:5 Pdf, 63.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om nätkoncessionshavares skyldigheter avseende innehållet i övervakningsplanen och offentliggörandet av den årliga rapporten enligt 3 kap. 17 § ellagen STEMFS 2006:5

EIFS 2012:5 Pdf, 32.8 kB, öppnas i nytt fönster.

STEMFS 2003:3 Pdf, 25.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om lämnande av vissa uppgifter för bedömning av nättariffers skälighet STEMFS 2003:3

EIFS 2009:1 Pdf, 26.7 kB, öppnas i nytt fönster.

NUTFS 1999:1 Pdf, 17.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Statens energimyndighets föreskrifter om offentliggörande av avgifter och övriga villkor för överföring av el NUTFS 1999:1

EIFS 2013:8 Pdf, 49 kB, öppnas i nytt fönster.

NUTFS 1995:1 omtryckt 1998:1 Pdf, 41 kB, öppnas i nytt fönster.

Närings-och teknikutvecklingsverkets föreskrifter och allmänna råd om ändring i Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter och allmänna råd (1995:1) om redovisning av nätverksamhet NUTFS 1995:1 omtryckt 1998:1

EIFS 2012:4 Pdf, 68.2 kB, öppnas i nytt fönster.

De föreskrifer och allmänna råd som Ei förfogar över publiceras inom respektive område (el, naturgas, fjärrvärme) och i nummerordning (EIFS) med senast överst.

Upphävda föreskrifter inom området naturgas

Publiceringsår

 Upphävd föreskrift

Upphävande föreskrift

EIFS 2008:1 Pdf, 319 kB, öppnas i nytt fönster.
Ändrad EIFS 2014:1 Pdf, 56.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar EIFS 2008:1 ändrad EIFS 2014:1

EIFS 2014:8 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

STEMFS 2006:6 Pdf, 63.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för den som bedriver överföringsverksamhet avseende innehållet i övervakningsplanen och offentliggörandet av den årliga rapporten enligt 3 kap. 9 § naturgaslagen STEMFS 2006:6

EIFS 2012:6 Pdf, 75.8 kB, öppnas i nytt fönster.

NUTFS 2000:7 Pdf, 35.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Statens energimyndighets föreskrifter om avgiftsrapport med uppgift att ligga till grund för naturgasavgift NUTFS 2000:7

EIFS 2014:4 Pdf, 16.7 kB, öppnas i nytt fönster.

NUTFS 2000:4 Pdf, 27.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Statens energimyndighets föreskrifter om offentliggörande av avgifter och övriga villkor för transporterad naturgas NUTFS 2000:4

EIFS 2014:3 Pdf, 16.7 kB, öppnas i nytt fönster.

NUTFS 2000:3 Pdf, 38.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om mätning och rapportering av överförd naturgas NUTFS 2000:3

EIFS 2008:1 Pdf, 319 kB, öppnas i nytt fönster.

De föreskrifer och allmänna råd som Ei förfogar över publiceras inom respektive område (el, naturgas, fjärrvärme) och i nummerordning (EIFS) med senast överst.

Upphävda föreskrifter inom området fjärrvärme

Publiceringsår

Upphävd föreskrift

Upphävande föreskrift

EIFS 2009:2 Pdf, 924.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldighet för fjärrvärmeföretag att känna till prisinformation till allmänheten EIFS 2009:2

EIFS 2009:3 Pdf, 25.9 kB, öppnas i nytt fönster.

STEMFS 2007:4 Pdf, 48.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om redovisning av fjärrvärmeverksamhet STEMS 2007:4

EIFS 2010:1 Pdf, 356.2 kB, öppnas i nytt fönster.

En ändrad föreskrift är en föreskrift som ändrar eller upphäver en annan föreskrift. Energimarknadsinspektionen kan trycka om en föreskrift om den ändras för att underlätta läsningen av den.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL