Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Regeringsuppdrag 2015

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) regleringsbrev för 2015 och enskilda regeringsuppdrag som Ei fått under året.

Uppdrag att utreda förutsättningarna för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elnätet

Uppdrag att utreda förutsättningarna för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elnätetPDF
Ärendenummer (även kallad diarienummer):
2015-103253, 2015-102900

Uppdrag att utreda författningsändringar för införande av en central informationshanteringsmodell och en elhandlarcentrisk modell på elmarknaden

Ärendenummer:
2015-103116PDF

Funktionskrav på elmätare

Ärendenummer:
2014-102198länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tröskeleffekter och förnybar energi

Ärendenummer:
2014-101669länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdrag med anledning av ändring av naturgaslagen

Ärendenummer:
2013-102054länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Se även ärendenummer:
2013-102109, 2013-102053, 2013-102198, 2014-101553, 2014-102422

Uppdrag angående förhandsregleringen med intäktsram enligt naturgaslagen (2005:403)

Ärendenummer:
2014-101502PDF

Utvärdera branschinitiativet Prisdialogen

Ärendenummer:
2014-101608PDF

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter. Uppdraget ska redovisas till Tillväxtverket.

Ärendenummer:
2015-100001PDF

Uppdrag nätkoder (nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer)

Uppdrag nätkoder (nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ärendenummer:
2013-100214, 2013- 100215, 2013-102423, 2013-100225, 2013-101479, 2013-101480, 2014-100042, 2014-100166, 2015-100308, 2015-100788.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL