Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-01-28 07:12:50

Regeringsuppdrag 2015

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) regleringsbrev för 2015 och enskilda regeringsuppdrag som Ei fått under året.

Regleringsbrev 2015 för Energimarknadsinspektionen

Ei:s regleringsbrev 2015 hittar du på ESV Länk till annan webbplats.

Ei: s regeringsuppdrag 2015

Om regeringsuppdraget resulterat i en rapport hittar du rapporten här nedan.

Utreda förutsättningarna för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elnätet

Uppdrag att utreda förutsättningarna för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elnätet Pdf, 673 kB.  Ärendenummer: 2015-103253

Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet - Ei R 2016:15

Utreda författningsändringar för införande av en central informationshanteringsmodell och en elhandlarcentrisk modell på elmarknaden (hubb)

Ärendenummer: 2015-103116 Pdf, 246.8 kB.

Ei rapport: Ny modell för elmarknaden - Ei R2017:05

Funktionskrav på elmätare

Ärendenummer: 2014-102198 Länk till annan webbplats.

Ei rapport: Funktionskrav på framtidens elmätare - Ei R2015:09

Tröskeleffekter och förnybar energi

Ärendenummer: 2014-101669 Länk till annan webbplats.

Ei rapport: Tröskeleffekter och förnybar energi - förslag till permanent lösning - Ei R2015:08

Med anledning av ändring av naturgaslagen

Ärendenummer: 2013-102054 Länk till annan webbplats.
Se även ärendenummer:
2013-102109, 2013-102053, 2013-102198, 2014-101553, 2014-102422

Ei rapport: Villkor för biogas i naturgasnätet - Ei R2016:06 Länk till annan webbplats.

Vem ska ansluta naturgaskunder? - Ei R2014:20 Länk till annan webbplats.

Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning - Ei R2014:07 Länk till annan webbplats.

Förhandsregleringen med intäktsram enligt naturgaslagen (2005:403)

Ärendenummer: 2014-101502 Pdf, 545.5 kB.

Villkor för biogas i naturgasnätet - Ei R2016:06

Utvärdera branschinitiativet Prisdialogen

Ärendenummer: 2014-101608 Pdf, 357.7 kB.

Utvärdering av branschinitiativet Prisdialogen - Ei R2016:05

Följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Ärendenummer: 2015-100001 Pdf, 591.3 kB.

Nätkoder (kommissionsförordningar)

Uppdrag nätkoder (nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer) Länk till annan webbplats.
Ärendenummer:
2013-100214, 2013- 100215, 2013-102423, 2013-100225, 2013-101479, 2013-101480, 2014-100042, 2014-100166, 2015-100308, 2015-100788.

Nya EU-förordningar för el och naturgas - innehåll och genomförande - Ei R2018:10 Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL