Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Regeringsuppdrag 2015

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) regleringsbrev för 2015 och enskilda regeringsuppdrag som Ei fått under året.

Ei: s regeringsuppdrag 2015

Om regeringsuppdraget resulterat i en rapport hittar du rapporten här nedan.

Utreda förutsättningarna för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elnätet

Uppdrag att utreda förutsättningarna för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elnätet  Pdf, 673 kB, öppnas i nytt fönster.Ärendenummer: 2015-103253

Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet - Ei R 2016:15

Utreda författningsändringar för införande av en central informationshanteringsmodell och en elhandlarcentrisk modell på elmarknaden (hubb)

Ärendenummer: 2015-103116 Pdf, 246.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ei rapport: Ny modell för elmarknaden - Ei R2017:05

Funktionskrav på elmätare

Ärendenummer: 2014-102198 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ei rapport: Funktionskrav på framtidens elmätare - Ei R2015:09

Tröskeleffekter och förnybar energi

Ärendenummer: 2014-101669 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ei rapport: Tröskeleffekter och förnybar energi - förslag till permanent lösning - Ei R2015:08

Med anledning av ändring av naturgaslagen

Ärendenummer: 2013-102054 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Se även ärendenummer:
2013-102109, 2013-102053, 2013-102198, 2014-101553, 2014-102422

Ei rapport: Villkor för biogas i naturgasnätet - Ei R2016:06 Länk till annan webbplats.

Vem ska ansluta naturgaskunder? - Ei R2014:20 Länk till annan webbplats.

Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning - Ei R2014:07 Länk till annan webbplats.

Förhandsregleringen med intäktsram enligt naturgaslagen (2005:403)

Ärendenummer: 2014-101502 Pdf, 545.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Villkor för biogas i naturgasnätet - Ei R2016:06

Utvärdera branschinitiativet Prisdialogen

Ärendenummer: 2014-101608 Pdf, 357.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Utvärdering av branschinitiativet Prisdialogen - Ei R2016:05

Följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Ärendenummer: 2015-100001 Pdf, 591.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Nätkoder (kommissionsförordningar)

Uppdrag nätkoder (nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ärendenummer:
2013-100214, 2013- 100215, 2013-102423, 2013-100225, 2013-101479, 2013-101480, 2014-100042, 2014-100166, 2015-100308, 2015-100788.

Nya EU-förordningar för el och naturgas - innehåll och genomförande - Ei R2018:10 Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL