Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 18:50:43

Sök efter ärenden i Ei:s e-diarium

I vårt e-diarium kan du hitta vissa ärenden som kommit in till myndigheten. De äldsta ärendena i e-diariet är från september 1991.

Använd gärna vårt e-diarium för att söka efter ärenden.

Så här söker du i e-diariet

Skriv in sökord i fritextfältet. Du kan exempelvis skriva ärendenummer (diarienummer), registreringsdatum, avsändare eller ord ur ärendemeningen. För mer information läs längre ner på denna sida.

Ärendenummer (Diarienummer)

Ärendenumret (kan också kallas diarienummer) är det nummer som ett ärende får när det registreras hos myndigheten.

Registreringsdatum

Registreringsdatumet är det datum då ärendet registrerats. Normalt är detta samma dag som ärendet kommit in till myndigheten i form av exempelvis en fråga eller en ansökan. I vissa fall, framför allt i samband med helger, kan det dröja någon dag från det att en handling kommer in tills den registreras.

Avsändare eller mottagare

Du kan söka på exempelvis den myndighet eller det företag som sänt in eller är mottagare av en handling. Om avsändare eller mottagare är en privatperson visas inte namnet i e-diariet. Det går därför inte att få någon träff på privatpersoner.

Ärendemening

När ärendet registreras hos myndigheten får det en ärendemening som kortfattat redogör för vad ärendet handlar om. Om du vet vilken ärendemening ditt ärende fått kan du skriva denna, annars kan du söka på ord som du tror borde finnas med i ärendemeningen, eller använda våra klassificeringar. Genom att klicka på en så kallad rullgardinsmeny (drop-down meny) i vårt e-diarium får du en nedfällningsbar lista över våra olika klassificeringar.

Kontakta oss om du inte hittar det du söker

Hittar du inte det du söker, eller vill ta del av handlingar i ett specifikt ärende som inte är publicerade i e-diariet, ber vi dig kontakta vår registratur.

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL