Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:38:27

Personuppgifter - ei.se

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vår behandling av data som kan knytas till dig när du besöker ei.se. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på vår externa webbplats.

Vad är en personuppgift?

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person räknas som personuppgifter. Det kan till exempel vara ditt namn, e-postadress, adress, telefonnummer, IP-adress eller bild och film, om man tydligt och identifierbart kan urskilja personen.

Här listar vi exempel på när vi behandlar personuppgifter på ei.se

Prenumeration

I samband med registrering av prenumeration på våra digitala nyheter. Vi registrerar din e-postadress så vi kan mejla nyheter till dig. Innan vi börjar skicka nyheter till dig behöver du verifiera att mejladressen är din och ge samtycke till hur vi behandlar dina personuppgifter, du kommer därför få ett mejl till den adress du har angivit och godkänna vår personuppgiftshantering. När du avanmäler dig som prenumerant tar vi bort dina personuppgifter (den mejladress som du har registrerat i samband med att du anmälde dig som prenumerant).

Webbformuläret för att kontakta oss

Vid användande av vårt digitala kontakta-oss-formulär eller vid svar på digitala enkäter. Webbformuläret finns vanligtvis längst ner på alla informationssidor, nyheter och under Kontakta oss.

Nyheter och artiklar

I enstaka nyheter och artiklar. Till exempel vid citat eller när vi länkar till tillhörande information som presentationer, rapporter eller dokument som kan innehålla personuppgifter.

Beslut och publikationer

Ibland i beslut eller andra publikationer. Vägledande domar som får publiceras kan också innehålla personuppgifter.

Kontaktuppgifter till personer

När vi uppger kontaktuppgifter till personer.

Bilder på identifierbara personer

I bilder på personer som är identifierbara. Vi har som rutin att informera och fråga berörda personer om godkännande innan publicering på ei.se. Om bilden kommer från en bildbyrå har byrån avtal och följer EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Filminspelning på identifierbara personer

I film som vi producerat och där personer visas tydligt och är identifierbara.

Ei är ensam ägare till den information som samlas in via vår webbplats ei.se. Vi för som regel inte personuppgifter vidare till andra, men det kan förekomma till exempel om Ei inte är rätt myndighet att hantera din fråga.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

För att det ska vara tillåtet för Ei att behandla personuppgifter måste det alltid finnas en rättslig grund för behandlingen. Ei behandlar i huvudsak personuppgifter med den rättsliga grunden myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse.

Så här länge sparas uppgifterna

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller så länge som vi är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Kakor (Cookies)

När du besöker vår webbplats får du en informationsruta om användandet av kakor (cookies) för bästa användarupplevelse. Du kan själv bestämma om du vill acceptera eller ta bort kakor.

Här kan du läsa mer om kakor.

Offentlighetsprincipen

Som myndighet omfattas Ei av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial, är allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till den som begär det.

Mer information om dina rättigheter, vårt personuppgiftsansvar, offentlighetsprincipen och mycket mer.

Kontakta oss angående personuppgifter

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter, eller vill använda dig av dina rättigheter, kontakta vårt dataskyddsombud.

Kontakta oss angående personuppgifter

Är du inte nöjd med vår behandling av personuppgifter

Om du inte är nöjd med vår behandling kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Länk till annan webbplats..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL