Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Regeringsuppdrag 2019

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) regeringsuppdrag 2019.

Ei:s regeringsuppdrag 2019

Om regeringsuppdraget resulterat i en rapport hittar du rapporten här nedan.

Analysera kapacitetsbristen i elnäten

Ärendenummer: 2019-102775 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kapacitetsutmaningen i elnäten - Ei R2020:06

Utreda vissa genomförandefrågor gällande det omarbetade förnybarhetsdirektivet

Ärendenummer: 2019-102050 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Ren energi inom EU - Ett genomförande i fem rättsakter - Ei R2020:02

Genomförande av reviderad EU-lagstiftning inom elomårdet

Ärendenummer: 2019-100492 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Ren energi inom EU - Ett genomförande i fem rättsakter - Ei R2020:02

Bistå regeringskansliet i genomförande av det reviderade EU-direktivet om energieffektivisering

Ärendenummer: 2019-101414 Pdf, 939.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Forum för smarta elnät

Ärendenummer: 2015-103899 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Ärendenummer: 2016-103113 Pdf, 141.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik

Ärendenummer: 2016-100545 Pdf, 141.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ta emot nyanlända arbetssökande för praktik

Ärendenummer: 2016-100514 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL