Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 07:29:14

Regeringsuppdrag 2019

Energimarknadsinspektionens regleringsbrev för 2019

Regleringsbrevet 2019 hittar du på ESV Länk till annan webbplats.

Analysera kapacitetsbristen i elnäten

Ärendenummer: 2019-102775 Pdf, 1.1 MB.

Utreda vissa genomförandefrågor gällande det omarbetade förnybarhetsdirektivet

Ärendenummer: 2019-102050 Pdf, 1.1 MB.

Ei:s rapport

Ren energi inom EU - Ett genomförande i fem rättsakter - Ei R2020:02 

Det är två regeringsuppdrag som resulterat i rapporten Ren energi inom EU. Dels uppdraget ovan - Utreda vissa genomförandefrågor gällande det omarbetade förnybarhetsdirektivet och uppdraget nedan - Genomförande av reviderad EU-lagstiftning inom elområdet.

Genomförande av reviderad EU-lagstiftning inom elomårdet

Ärendenummer: 2019-100492 Pdf, 1.1 MB.

Bistå regeringskansliet i genomförande av det reviderade EU-direktivet om energieffektivisering

Ärendenummer: 2019-101414 Pdf, 939.8 kB.

Forum för smarta elnät

Ärendenummer: 2015-103899 Länk till annan webbplats.

Följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Ärendenummer: 2016-103113 Pdf, 141.9 kB.

Ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik

Ärendenummer: 2016-100545 Pdf, 141.9 kB.

Ta emot nyanlända arbetssökande för praktik

Ärendenummer: 2016-100514 Pdf, 1.7 MB.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL