Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-09-30 14:31:49

Regeringsuppdrag 2022

Energimarknadsinspektionens regleringsbrev för 2022

Regleringsbrevet 2022 hittar du på ESV Länk till annan webbplats.

Uppdrag att följa upp mål om handläggningstider samt om bemötande och service hos vissa myndigheter

Ärendenummer: 2022-102686 Pdf, 256 kB.

Uppdrag att vidta energibesparings­åtgärder inom den statliga förvaltningen

Ärendenummer: 2022-102712 Pdf, 1.5 MB.

Främja ett mer flexibelt elsystem

Ärendenummer: 2022-102604 Pdf, 2.6 MB.

Uppdrag om kortade ledtider för laddinfrastruktur

Ärendenummer: 2022-102602 Pdf, 80.1 kB.

Rapportera om Jämställdhetsintegrering

Ärendenummer: 2022-102518 Länk till annan webbplats. 

Öka transparens kring data och analyser som kan bidra till elektrifieringen

Ärendenummer: 2022-102519 Länk till annan webbplats.

Årsvis avrapportera om genomförandeplan

Ärendenummer: 2022-102491 Pdf, 226.8 kB.

Genomföra en myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering

Ärendenummer: 2022-101961 Pdf, 3.5 MB.

Oschyssta affärsmetoder

Ärendenummer: 2022-101786 Pdf, 562.7 kB. 

Utvärdering av regleringen om anvisade elavtal

Ärendenummer: 2021-103856 Länk till annan webbplats.

Utveckla arbetssätt och parallella processer för kortare ledtider för elnätsutbyggnad

Ärendenummer: 2021-102794 Pdf, 2.7 MB.

Utreda tillståndskrav för vissa ledningar som byggs med nätkoncession för område

Ärendenummer: 2021-102187 Pdf, 411.5 kB.

Vara behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång

Ärendenummer: 2020-103933 Pdf, 170.4 kB.

Vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån

Ärendenummer: 2020-104018 Pdf, 2.6 MB.

Ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Ärendenummer: 2020-103951 Pdf, 2.9 MB.

Ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021-2023

Ärendenummer: 2020-103910 Pdf, 161.9 kB.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL