Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-08 23:27:48

Träffa fler av våra medarbetare

Här kan du ta del av fler medarbetarberättelser från tidigare och nuvarande kollegor.