Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 19:26:41

Träffa fler av våra medarbetare

Här kan du ta del av fler medarbetarberättelser från tidigare och nuvarande kollegor.