Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 06:57:57

Så här skickar du in din ansökan

Här kan du läsa mer om hur du skickar in din ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Ansökningar som gäller:

 • Nätkoncession för linje.
 • Förlängning av nätkoncession för linje.
 • Ändring av nätkoncession för linje.
 • Ny nätkoncession för linje för en befintlig ledning.
 • Återkallelse av nätkoncession och/eller fastställande av återställningsåtgärder vid rasering.

Dessa ansökningar skickas in via Ei:s e-tjänst.

Övriga koncessionsansökningar

Övriga koncessionsansökningar skickas in digitalt till Ei. Mejla till registrator: registrator@ei.se.

Ansökan ska skickas i pdf-format. Detta gäller alla dokument utom GIS-fil och fastighetsförteckning.

Information om formatet för fastighetsförteckning.

Information om formatet för kartor (GIS).

Döp dina filer utan å, ä, ö och mellanslag, exempelvis foretagsnamn_ansokan.

Det går också bra att använda tjänsten Sprend.

 1. Besök www.sprend.com Länk till annan webbplats..
 2. Klicka på "Skicka fil".
 3. Klicka på knappen "Välj fil" och bifoga den filen som du vill skicka till oss. Om du har flera filer som ska skickas till oss bör du skapa en Zip-fil.
 4. Fyll i vem filen ska skickas till. Här skriver du registrator@ei.se.
 5. Skriv sökandens namn och vilket ärende det gäller i rutan "meddelande". Detta är viktigt. Ange diarie-/ärendenummer om det finns, och om det gäller en nyansökan eller en komplettering.
 6. Klicka på gröna knappen för att skicka filen.

Handlingar kan skickas till oss på olika sätt, exempelvis med post, mejl eller via vår e-tjänst. Här anger vi hur vi önskar att få in materialet, dock tas alla handlingar som kommer in till Ei om hand, oavsett på vilket sätt de är inskickade.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL