Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Fotografi som visar Ei:s entré i Eskilstuna. På bilden kan man också se två personer som samtalar med varandra och en person i bakgrunden som sitter och jobbar vid ett av borden.

Jobba på Ei

Vill du arbeta med aktuella och samhällsviktiga frågor i en organisation med stor påverkan på omvärlden? Då är Ei arbetsplatsen för dig.

LEDIGA JOBB
Fotografi som visar Ei:s entré i Eskilstuna. På bilden kan man också se två personer som samtalar med varandra och en person i bakgrunden som sitter och jobbar vid ett av borden.

Jobba på Ei

Vill du arbeta med aktuella och samhällsviktiga frågor i en organisation med stor påverkan på omvärlden? Då är Ei arbetsplatsen för dig.

Vill du arbeta med aktuella och samhällsviktiga frågor i en organisation med stor påverkan på omvärlden? Då är Ei arbetsplatsen för dig.

2023-06-04 20:26:50

Var med och utveckla framtidens energimarknader

På Ei har vi ett tillitsbaserat och flexibelt arbetssätt där kompetens och utveckling står i fokus. Vi erbjuder goda möjligheter att lära, växa och bidra med kunskap. Det kan vara i samarbeten med engagerade kollegor här på Ei eller i olika nationella, eller europeiska, nätverk.

Eva, enhetschef på Tillstånd och prövning

— Jag blev nyfiken på vad Ei kunde erbjuda mig i ledarskapet.

Eva har hunnit jobba som handläggare, projektledare och gruppledare. Efter ett par år Ei axlade hon rollen som enhetschef. I filmen berättar hon om arbetet som enhetschef och hur hon trivs i rollen.

Det här är Energimarknadsinspektionen

Ei är en expert- och tillsynsmyndighet med uppdrag att arbeta för väl fungerande energimarknader. Vi är cirka 200 medarbetare som arbetar med allt från tillstånd och tillsyn till regelutveckling och konsumentinformation.

Ei har en viktig roll i energiomställningen. Vårt arbete bidrar till utvecklingen av energimarknaderna både i Sverige och Europa.