Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-19 17:40:12

Kontakta oss på Tillstånd

Här hittar du vem du ska kontakta beroende på vilken fråga du har.

Hör av dig via mejl eller telefon

Vill du ställa din fråga via mejl är våra mejladresser fornamn.efternamn@ei.se. Du kan också ringa vår växel 016-16 27 00.

Vi hjälper dig med dina frågor

Icke koncessionspliktiga nät (IKN)

Kontakta Conny Bäckman, Louise Hultmark eller Elias Carlsson.

Begäran om komplettering

Kontakta den handläggare som angetts som kontaktperson på begäran i fråga.

Kartrelaterade frågor samt gränsändring av nätkoncession för område

Kontakta Louise Norlin.

Digitalt material och fastighetsförteckning

Kontakta Anna Wandell.

Arkivfrågor - till exempel kopior på gamla beslut

Kontakta vår registratur. Här hittar du kontaktuppgifter.

Chef för avdelningen för tillstånd och prövning

Daniel Norstedt.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL