Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Om Ei

Vi är en expert- och tillsynsmyndighet med runt 160 anställda som arbetar med allt från tillstånd och tillsyn till regelutveckling och konsumentinformation.

VÅR VERKSAMHET
Om Ei

Vi är en expert- och tillsynsmyndighet med runt 160 anställda som arbetar med allt från tillstånd och tillsyn till regelutveckling och konsumentinformation.

Vi vill skapa förutsägbarhet på ständigt föränderliga marknader.

Ei:s uppdrag är att arbeta för väl fungerande energimarknader. Vi har tillsyn över och utvecklar spelreglerna på el-, fjärrvärme- och naturgasmarknaderna. Vi arbetar också för att stärka kundernas ställning och trygga samhällets behov av fungerande energidistribution och handel.

Våra pågående projekt

Här kan du följa arbetet i några av Ei:s pågående projekt. Ofta är det regeringsuppdrag men det kan också vara andra typer av uppgifter.

Kalendarium

Jobba på Ei

Vill du arbeta med frågor som är viktiga för samhället i dag och i framtiden, i en organisation med stor påverkan på omvärlden? Då är Energimarknadsinspektionen arbetsplatsen för dig.