Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Fotografi som visar 3 personer på Ei:s kontor i Eskilstuna.

Om Ei

Vi är en expert- och tillsynsmyndighet med runt 220 anställda som arbetar med allt från tillstånd och tillsyn till regelutveckling och konsumentinformation.

VÅR VERKSAMHET
Fotografi som visar 3 personer på Ei:s kontor i Eskilstuna.

Om Ei

Vi är en expert- och tillsynsmyndighet med runt 220 anställda som arbetar med allt från tillstånd och tillsyn till regelutveckling och konsumentinformation.

Vi är en expert- och tillsynsmyndighet med runt 220 anställda som arbetar med allt från tillstånd och tillsyn till regelutveckling och konsumentinformation.

2024-07-24 04:33:02

Energimarknader för samhällets behov

Ei:s uppdrag är att arbeta för väl fungerande energimarknader. Vi har tillsyn över och utvecklar spelreglerna på el-, fjärrvärme- och naturgasmarknaderna. Vi arbetar också för att stärka kundernas ställning och trygga samhällets behov av fungerande energidistribution och handel.

Våra pågående projekt

Här kan du följa arbetet i några av Ei:s pågående projekt. Ofta är det regeringsuppdrag men det kan också vara andra typer av uppgifter.

Fotografi av Ei medarbetare som har möte med kollegor på Ei:s kontor i Eskilstuna.

Kalendarium

Jobba på Ei

Vill du arbeta med frågor som är viktiga för samhället i dag och i framtiden, i en organisation med stor påverkan på omvärlden? Då är Energimarknadsinspektionen arbetsplatsen för dig.

Fotografi av en person som ler mot en kollega på Ei:s kontor i Eskilstuna.