Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 07:54:58

Leveranssäkerhet - elnät

Varje år rapporterar elnätsföretagen in uppgifter till Energimarknadsinspektionen (Ei) om hur många och hur långa elavbrott de haft i sina lokal- och regionnät.

Uppgifterna rapporteras in året efter att avbrotten inträffat. Ei sammanställer de inrapporterade uppgifterna och publicerar dem i regel i december varje år. I statistikfilerna återfinns samtliga nätföretags uppgifter för perioden från och med 2010 i sammanställd form.

Uppgifterna lämnas för varje enskild kund (anslutningspunkt) och det totala datamaterialet innehåller avbrottsdata för drygt 5,5 miljoner kunder. Nätföretagen lämnar även uppgifter om bland annat uttagen och inmatad energi, spänning och SNI-kod för varje kund.

Rapport om leveranssäkerheten i de svenska elnäten

Med leveranssäkerhet menas att el överförs till elanvändarna utan avbrott. Ei sammanställer uppgifterna om elavbrott i en rapport om leverans­säkerheten i de svenska elnäten. Sammanställningen används som underlag vid Ei:s tillsyn över leveranssäkerheten i elnäten och kan också ge incitament till elnätsföretagen att förbättra leveranssäkerheten i sina nät.

Här hittar du mer information om leveranssäkerhet och Ei:s rapporter om leveranssäkerheten i Sveriges elnät.

Statistiken baseras på de uppgifter som elnätsföretagen rapporterat till oss och publiceras på den nationella katalogen för öppna data.

Se statistik på karta

Ei har en kartfunktion (GIS-karta) som geografiskt sammanställer statistiken över leveranssäkerheten för åren 2016 och framåt. Navigera dig på kartan och se statistik över leveranssäkerheten i det svenska elnätet. Du kan välja att se per kommun, per nätkoncession för område och per redovisningsenhet

Gå till kartfunktionen Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter
Statistik

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL