Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 19:51:42

Tillgänglighet för konsumentforum

Detta är Energimarknadsinspektionens (Ei) tillgänglighetsredogörelse för konsumentforum.

Här beskriver vi hur vårt digitala konsumentforum uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är Ei:s konsumentforum?

Vi är medvetna om att delar av vårt digitala konsumentforum inte är helt tillgängliga.

Om du inte kan använda vårt konsumentforum?

Om du behöver innehåll från Ei:s konsumentforum som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du höra av dig till oss. Svarstiden är normalt 5 arbetsdagar. Här hittar du våra kontaktuppgifter. 

Rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Det är betydelsefull information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete. Här hittar du våra kontaktuppgifter

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmälningsformulär om bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltning, DIGG Länk till annan webbplats.

Teknisk information

Den här digitala kanalen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Alt-texter saknas på vissa bilder.
 • I formulärfältet för att lägga till en fråga kan man inte tabba till bifogad fil eller bild.
 • På huvudsidan står "Konsumentkontakt" som sidtitel istället för "Konsumentforum".
 • Vid felinmatning i typbestämda formulärfält ges ingen förklaring på vad som är fel.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Alt-texter saknas på vissa bilder.
 • Vissa element kan skymma text vid 200 procent zoom.
 • Kontrastproblem kan upplevas på några få element på webbplatsen.
 • I formulärfältet för att lägga till en fråga kan man inte tabba till bifogad fil eller bild.
 • På huvudsidan står "Konsumentkontakt" som sidtitel istället för "Konsumentforum".
 • Vid felinmatning i typbestämda formulärfält ges ingen förklaring på vad som är fel.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Kontrastproblem kan upplevas på några få element på webbplatsen.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Vid felinmatning i typbestämda formulärfält ges ingen förklaring på vad som är fel.

Så här har vi testat

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av vårt digitala konsumentforum.

Senaste bedömningen gjordes den 28 augusti 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 28 augusti 2020.