Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:49:21

Driftkompatibilitet och informationsutbyte (INT&DE)

Kommissionens förordning med regler för driftskompatibilitet och informationsutbyte trädde i kraft den 21 maj 2015.

Förordningen INT&DE tidigare kallad IO ska främja och underlätta gashandel och överföring av gas inom EU genom harmoniserade regler för den operativa driften av gasnätet och informationsutbytet mellan transmissionsnätsföretagen. Reglerna i INT&DE ska genomföras av Swedegas.

Ei har tillsyn över att bestämmelserna i förordningen INT&DE följs.

Ei genomförde under 2018 en tillsyn vad gäller det gemensamma verktyget CNOT och publicering av det så kallade Wobbetalet. CNOT (Common Network Operation Tool) är ett verktyg som ENTSOG tagit fram och som ska ange en gemensam lösning för informationsutbyte.

Wobbetalet anger ett värmevärde som används för att bedöma om gaser är utbytbara (om gaser med olika värmevärde och densitet kan användas tillsammans).

Ei bevakar tillämpningen av INT&DE genom deltagandet i ACER:s arbetsgrupper.

Engelska namnet är: Interoperability and Data Exchange Rules (INT&DE) tidigare kallad (IO).

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL