Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-11-28 17:09:00

Nätavgifter

Stöd till elnätsföretagen som ska rapportera in uppgifter om nätavgifter och effekttariffer till Energimarknadsinspektionen (Ei). Här hittar du vilka uppgifter som ska lämnas och hur rapporteringen går till.

Nästa rapportering av elnätsföretagens nätavgifter och effekttariffer är 2024.

Rapporteringen av nätavgifter gör du i vår e-tjänst Neon som du når via Ei:s e-tjänsteportal. För att rapportera in uppgifter i e-tjänsten behöver du vara behörig rapportör och kunna legitimera dig med mobilt BankID.

Här hittar du mer information om e-tjänsteportalen, företagsportalen och om behörighetshantering till våra e-tjänster.

Rapportera in nätavgifter

Stöddokument och instruktionsfilmer

Instruktionsfilmer Neon

Här hittar du korta och enkla instruktionsfilmer.

Gå till instruktionsfilmer Neon

Rapportera in effekttariffer

Företag som har effekttariffer rapporterar in det via Excelfil.

Gör så här för att rapportera in effekttariffer

  1. Ladda ner Excelfilen.
  2. Fyll i uppgifterna.
  3. Den ifyllda Excel-filen laddas upp och skickas in via e-tjänsten Neon. Du loggar in i Neon via e-tjänsteportalen (du hittar mer info högre upp på sidan).
Kontaktuppgifter
Nätavgifter
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL