Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:16:55

Vilka elledningar kräver tillstånd?

Huvudregel är att det krävs tillstånd (nätkoncession) för starkströmsledningar, men det finns undantag till denna regel.

Vissa elledningar är undantagna från kravet om nätkoncession och kallas för icke koncessionspliktiga nät (IKN). Samhällets möjlighet till flexibel användning av elnät skulle vara mycket begränsad om inte möjligheten till undantag fanns från huvudregeln om nätkoncession. Undantagen gäller direkt och det finns därmed inget krav på att begära bindande besked om undantag från kravet på nätkoncession.

Exempel på undantag kan vara överföring av energi från en produktionsanläggning (solceller) till ett eller flera hus eller laddstolpe för elbilar.

Här kan du läsa mer om vilka elledningar som kräver tillstånd och vad som gäller kring bindande besked.

Vid frågor
IKN
IKN-gruppen svarar på frågor om icke koncessionspliktiga nät

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL