Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 03:44:09

Dokument - förhandsreglering av intäktsramar gasnät för tillsynsperiod 2015-2018

Här samlar vi underlag till gasnätsföretagen som kan vara viktigt att känna till i samband med förhandsreglering av intäktsramar.

Vill du snabbt hitta de dokument som publicerades senast?
Leta i listan efter de filer som är markerade med fetstil.

Ei:s rapporter och angränsande dokument

Titel

Datum

Status

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om intäktsramar för naturgasföretag - Ei R2014:11 Pdf, 490.1 kB.

April 2014

Beslutad

Lagar

Titel

Datum

Status

Naturgaslag (2005:403) Länk till annan webbplats.

Väsentliga delar för förhandsregleringen trädde i kraft 2013-06-01

Beslutad

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL