Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 20:46:13

Regeringsuppdrag 2008

Här hittar du alla Energimarknadsinspektionens (Ei) regeringsuppdrag som kom i regleringsbrevet för 2008 och enskilda regeringsuppdrag som vi fått under året. Om regeringsuppdraget resulterat i en rapport finns tillhörande rapporter nedanför regeringsuppdraget.

Energimarknadsinspektionens regleringsbrev för 2008

Regleringsbrevet för 2008 hittar du på ESV Länk till annan webbplats.

Regelförenkling

Ärendenummer: 2008-106026 Länk till annan webbplats.

Effektfrågan

Ärendenummer: 2008-104288 Länk till annan webbplats.

Månadsvis avläsning av elmätare

Ärendenummer: ärendenummer saknas Länk till annan webbplats.

Checklista för energikonsumenter

Ärendenummer: 2008-105620 Pdf, 106.3 kB.

Åtskillnad inom elmarknadsverksamhet

Ärendenummer: ärendenummer saknas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särredovisning av fjärrvärmeverksamhet

Ärendenummer: 2008-106044 Länk till annan webbplats.

Underlättande av samdistribution av biogas i naturgasnätet

Ärendenummer: 2008-102961

Samarbete inom Norden att utarbeta en rapport enligt de rapporteringskrav som följer elmarknadsdirektivet

Bereda en ansökan om medgivande att påbörja ledningsförättning

Ärendenummer: 2008-104668

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL