Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 09:28:35

E-tjänsteportal och behörighet

Här kan du läsa om vad som gäller kring behörighet till Energimarknadsinspektionens (Ei) e-tjänster som vänder sig till el-, naturgas- och fjärrvärmeföretagen. Vi beskriver också kortfattat vad som är skillnad på Ei:s e-tjänsteportal och företagsportal.

För ökad säkerhet

Här kan du läsa kort om hur de båda portalerna fungerar. Du hittar också information om behörighetshanteringen till våra olika e-tjänster. Det finns också en handbok för den som vill läsa mer.

E-tjänsteportalen kommer i framtiden bli den väg som du som företagsrepresentant använder för att nå alla Ei:s e-tjänster.

I dagsläget kan man nå två e-tjänster härifrån. Det är:

 • E-tjänsten Dinkel för ansökan om nätkoncession för linje. Dinkel vänder sig till elnätsföretagen.
 • E-tjänsten Neon (även kallad Neon 3). Neon vänder sig till elnäts-, fjärrvärme- och naturgasföretag som ska rapportera in årsrapporter, nätavgifter och effekttariffer, rapporter om drift- och affärsförhållanden (DoA), samt indikatorer för smarta elnät.

Efter hand som andra befintliga e-tjänster byggs om eller ersätts kommer dessa också att kunna nås via e-tjänsteportalen. Eventuella nya e-tjänster kommer också att nås via e-tjänsteportalen.

Gå till e-tjänsteportalen Länk till annan webbplats.

För att logga in i e-tjänsteportalen behöver du ha BankID.

Till din hjälp finns en handbok som du hittar längre ner på denna sida.

I företagsportalen kan du enkelt följa företagets ärenden hos Energimarkndsinspektionen (Ei) och svara på eventuell begäran om komplettering. Du kan också se vilken aktivitetsstatus dina ärenden har hos oss. Vid nya händelser i företagsportalen får berörda företagsrepresentanter en avisering via mejl om detta.

Gå till e-tjänsteportalen och sedan vidare till Företagsportalen (företagens ärendehanteringssystem) Länk till annan webbplats.

För tillfället finns två e-tjänster implementerade i Företagsportalen. Det är:

 • E-tjänsten Dinkel för ansökan om nätkoncession för linje. Dinkel vänder sig till elnätsföretagen.
 • E-tjänsten Neon (även kallad Neon 3). Neon vänder sig till elnäts-, fjärrvärme- och naturgasföretag som ska rapportera in årsrapporter, nätavgifter och effekttariffer, rapporter om drift- och affärsförhållanden, samt indikatorer för smarta elnät.

Till din hjälp finne en handbok som du hittar längre ner på denna sida.

Handbok - Ei:s e-tjänsteportal samt behörighetshantering, ärendehantering och åtkomst till våra system (e-tjänster). Pdf, 1.7 MB.

Handboken uppdateras kontinuerligt och länken ovan leder alltid till den senaste versionen.

Handbok för Energimarknadsinspektionens e-tjänsteportal innehåller information om företagsportalen (företagens ärendehanteringssystem), behörighetshantering och åtkomst till våra system (företagens e-tjänster).

Det är firmatecknares ansvar att se till att behörigheter för personer som slutar på företaget eller för personer som byter arbetsuppgifter på företaget och därmed inte längre behöver behörighet i Ei:s inrapporteringssystem blir borttagna.

Firmatecknaren har också ansvar för att Ei alltid har korrekta kontaktuppgifter till företaget och de medarbetare som har behörigheter i Ei:s system.

I vissa av våra e-tjänster kan firmatecknaren delegera detta ansvar till någon annan på företaget genom att ge denna person behörighet som administratör.

För e-tjänsterna Elin, Kent, Neon och Dinkel kan firmatecknare och i vissa fall administratörer på energiföretag hantera behörigheter för sina medarbetare på ett och samma ställe. Det gör du antingen direkt i e-tjänsten eller i e-tjänsteportalen.

Du kan till exempel:

 • lägga till en person som inte har behörighet sen tidigare
 • lägga till behörighet till ytterligare inrapporteringssystem
 • avsluta behörighet
 • ändra kontaktuppgifter
 • byta firmatecknare.

Om du använder e-tjänsteportalen heter länken Företagsuppgifter och behörigheter. Om du vill ändra direkt från en e-tjänst heter oftast länken (knappen) Ändra behörigheter.

Behörighet till våra system finns för att vi ska kunna verifiera att bara behöriga personer kan rapportera in företagets uppgifter till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Behörighets­hanteringen fungerar på lite olika sätt beroende på vilka uppgifter du ska rapportera in till oss. Det fungerar också olika beroende på om du använder våra e-tjänster eller rapporterar in på annat vis.

Är det första gången som företaget ska använda Ei:s e-tjänster behöver firmatecknare ansöka om behörighet för sig och sitt företag. Det är firmatecknaren som måste göra den inledande behörighetsansökan genom att skicka in en ifylld blankett till oss.

Blankett - Ansökan om behörighet till Ei:s e-tjänster Pdf, 714.6 kB.

Du får svar från oss via e-post när ansökan godkänts.

Det är en och samma blankett som används oavsett vilken e-tjänst företaget vill använda.

Vi behandlar personuppgifter i samband med användning av våra e-tjänster för inrapportering av uppgifter till Ei. Det kan vara:

 • Personnummer
 • För- och efternamn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Postadress (sällan men kan förekomma).

Här kan du läsa mer om hur Ei behandlar personuppgifter.

Vill du veta mer om det rättsliga stödet för informationsinhämtning hittar du information om det på sidorna för våra e-tjänster. Enklast hittar du till sidorna under rubriken Vill du veta vilka e-tjänster Ei har. Klicka sedan på den e-tjänst du vill läsa mer om.

Följ länkarna nedan om du vill veta mer om vad som gäller för respektive e-tjänst.

Elin

E-tjänsten Elin vänder sig till elhandelsföretagen som ska rapportera in uppgifter om:

Kent

E-tjänsten Kent vänder sig till elnätsföretagen som ska rapportera in uppgifter om:

Neon

E-tjänsten Neon vänder sig till elnätsföretagen, fjärrvärmeföretagen och naturgasföretagen som ska rapportera in uppgifter om:

Åtgärder enligt övervakningsplan

E-tjänsten vänder sig till elnätsföretagen och naturgasföretagen som ska rapportera in uppgifter om:

Den e-tjänst som idag används för att rapportera in åtgärder enligt övervakningsplan kräver ingen behörighetshantering mer än att du loggar in med BankID. Ei planerar att även denna rapportering ska kunna göras i e-tjänsten Neon och med samma behörighetshantering som övriga rapporteringar.

Dinkel

E-tjänsten Dinkel är ingen e-tjänst för inrapportering av uppgifter till Ei utan vänder sig till elnätsföretagen som vill ansöka om nätkoncession för linje. I Dinkel kan företagen även hantera fler ärenden som hör till koncessioner.

Mer information

Vilka datum gäller för respektive inrapportering?

Du hittar informationen här

Kontakta oss
Frågor om kontaktuppgifter och behörigheter i Ei:s e-tjänster

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL