Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-01-25 14:33:28

Regeringsuppdrag 2021

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) regeringsuppdrag för 2021.

Regleringsbrev 2021 för Energimarknadsinspektionen

Ei:s regleringsbrev 2021 hittar du på ESV Länk till annan webbplats.

Ei:s regeringsuppdrag 2021

Om regeringsuppdraget resulterat i en rapport hittar du rapporten här nedan.

Översyn om undantagen av kravet på nätkoncession enligt ellagen

Ärendenummer: 2020-103977 Länk till annan webbplats.

Utreda tillståndskrav för vissa ledningar som byggs med nätkoncession för område

Ärendenummer: 2021-102187 Pdf, 411.5 kB.

Förlängd tid för uppdraget att utreda tillståndskrav för vissa ledningar som byggs med nätkoncession för område. Ta del av ändring av regeringens beslut här Länk till annan webbplats.

Utveckla arbetssätt och parallella processer för kortare ledtider för elnätsutbyggnad

Ärendenummer: 2021-102794 Pdf, 2.7 MB.

Vara behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång

Ärendenummer: 2020-103933 Pdf, 170.4 kB.

Se över reglerna om intäkter på naturgasområdet

Ärendenummer: 2020-103976 Pdf, 841.8 kB.

Ei:s skrivelse angående se över reglerna om intäkter på naturgasområdet 2020-103976 Pdf, 179 kB.

Vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån

Ärendenummer: 2020-104018 Pdf, 2.6 MB.

Ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Ärendenummer: 2020-103951 Pdf, 2.9 MB.

Ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021-2023

Ärendenummer: 2020-103910 Pdf, 161.9 kB.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL