Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 10:13:28

Regeringsuppdrag 2018

Energimarknadsinspektionens regleringsbrev för 2018

Regleringsbrevet 2018 hittar du på ESV Länk till annan webbplats.

Uppföljning av pågående implementering av nya EU-regelverk

Ärendenummer: 2017-103396 Pdf, 2.4 MB.

Fastställa riktlinjer för samhällsekonomiska analyser vid byggande av överföringskapacitet för el

Ärendenummer: 2017-102463 Pdf, 180.7 kB.

Forum för smarta elnät

Ärendenummer: 2015-103899 Länk till annan webbplats.

Moderna beredskapsjobb 2017-2020

Ärendenummer: 2017-100059 Pdf, 2.4 MB., 2017-103395 Pdf, 2.4 MB.

Följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Ärendenummer: 2016-103113 Pdf, 141.9 kB.

Ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik

Ärendenummer: 2016-100545 Pdf, 838 kB.

Ta emot nyanlända arbetssökande för praktik

Ärendenummer: 2016-100514 Pdf, 1.7 MB.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL