Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 18:40:45

Lagar och regler

Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet och vårt ansvarsområde regleras av svensk lagstiftning och EU-lagstiftning. Här hittar du information om lagar, förordningar och Ei:s föreskrifter.

Svenska lagar och förordningar förs in i Svensk Författningssamling. De föreskrifter och allmänna råd som myndigheten beslutar om publiceras i Energimarknadsinspektionens (Ei) författningssamling, EIFS.

En EU-förordning är direkt tillämplig i medlemsstaterna, den gäller som svensk lag. Ett EU-direktiv ska däremot omvandlas, implementeras, i svensk lagstiftning. Det sker antingen genom en ny lag eller genom ändringar i lagar eller andra författningar som redan finns.

Gemensamt för lagar, förordningar och föreskrifter är att de är bindande och måste följas.

De allmänna råden utgör däremot rekommendationer och är inte bindande.

Ei har rätt att meddela föreskrifter inom flera områden vilket kortfattat betyder att vi beslutar att föreskrifter behövs och sedan skriver vi dem. Rätten att meddela föreskrifter framgår av lagar och förordningar.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL