Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Enklare faktura - Ei R2014:13

Energimarknadsinspektionen (Ei) fick i regleringsbrevet för 2014 i uppdrag att utreda informationskrav på elfakturan. Syftet med ökade informationskrav är att alla kunder ska få den information de behöver för att kunna göra aktiva val. I rapporten finns förslag som innebär att alla kunder kommer att få grundläggande information om sitt elavtal på sin elfaktura. Vissa elhandlare lämnar redan idag sådan information, men det saknas regler som säkerställer att samtliga kunder får sådan grundläggande information.