Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:34:33

Fjärrvärme

Här kan du läsa mer om fjärrvärmeavtal, avbrott i fjärrvärme och ditt skydd som fjärrvärmekund.

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen för flerbostadshus och lokaler i Sverige. Ungefär hälften av all uppvärmning kommer från fjärrvärme. Bland flerfamiljshus är andelen omkring 90 procent. De stora system med nedgrävda rör som levererar det varma vattnet ut till kunderna utgör ett naturligt monopol när det gäller själva distributionen.

Ditt skydd som fjärrvärmekund

Här finns några saker som kan vara bra att känna till:

Fjärrvärmeföretaget måste informera om ändrade avtalsvillkor

Om ditt fjärrvärmeföretag vill ändra avtalsvillkoren till din nackdel, så måste företaget informera dig senast 2 månader innan de nya villkoren börjar gälla. Om fjärrvärmeföretaget inte informerat dig om ändrade avtalsvillkor har de inte rätt att tillämpa de nya avtalsvillkoren.

Fjärrvärmeföretaget måste motivera en prishöjning

Fjärrvärmeföretaget måste motivera varför en prishöjning är skälig.

Som kund har du rätt att begära förhandling om priset och den kapacitet du avtalat om. I samband med en sådan begäran har du rätt att få den information som du behöver för att kunna förhandla med företaget.

Om ni inte kommer överens, måste fjärrvärmeföretaget meddela dig muntligt eller skriftligt om att förhandlingen är avslutad, och om anledningen till varför ni inte nått en överenskommelse.

Om du inte kommer överens med fjärrvärmeföretaget

Om du inte kommer överens med ditt fjärrvärmeföretag har du möjlighet att ansöka om medling hos fjärrvärmenämnden Länk till annan webbplats.. Du har 3 veckor på dig från den dag då förhandlingen avslutades. Ett fjärrvärmeföretag får inte tillämpa nya villkor förrän det gått 3 veckor från det att en förhandling eller medling avslutats.

Du kan säga upp ditt fjärrvärmeavtal utan kostnad

Du har möjlighet att säga upp ditt fjärrvärmeavtal utan kostnad. Normal uppsägningstid brukar vara 3 månader.

Energimarknadsinspektionen (Ei) ser till att fjärrvärmeföretagen följer fjärrvärmelagen

Vi har alltså ingen tillsyn över det pris som fjärrvärmeföretaget tar ut av dig som enskild kund.
Om du misstänker att företaget utnyttjar sin dominerande ställning och höjer priset omotiverat mycket, bör du kontakta fjärrvärmeföretaget som får redogöra för prissättningen.

Har du frågor?

Ställ din fråga i vårt konsumentforum Länk till annan webbplats..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL