Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-03-26 00:29:43

Flexibilitet i elsystemet

Omställningen till ett hållbart energisystem ställer nya och högre krav på elsystemet. För att möjliggöra omställningen behöver elsystemet blir mer flexibelt.

Att tillgodose samhällets behov av energi och samtidigt minska negativ påverkan på klimatet är en utmaning.

För att möjliggöra omställningen av elsystemet behöver systemet bli mer flexibelt. Det är därför ännu viktigare att ta tillvara samtliga flexibilitetsresurser, som till exempel flexibel elproduktion, lagring och efterfrågeflexibilitet. Det är också viktigt att marknaden utvecklas och tillhandahåller flexibilitetstjänster på ett resurseffektivt sätt så att dessa kan erbjudas och nyttjas av alla relevanta aktörer.

Flexibilitet kan beskrivas som elsystemets förmåga att svara på förändringar som kan påverka effektbalansen samt inmatad och uttagen energi. Det är möjligheten att förändra användningen av elnätet jämfört med ett planerat tillstånd.

Ei har i uppdrag att främja efterfrågeflexibilitet

Energimarknadsinspektionen (Ei) har till uppdrag att främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden. Vi arbetar dock bredare med flexibilitet och vi gör det inom tre strategiska huvudområden:

Effektiva prissignaler

Stimulera och möjliggöra en effektiv prissättning av resurser och tjänster (flexibilitet och stödtjänster) där prissignalen når kunden. Mer om effektiv prissättning.

Effektivt nätutnyttjande och effektiv nätutbyggnad

Stimulera elnätsföretagen till ett effektivt utnyttjande och utbyggnad av elnätet. Mer om effektivt nätutnyttjande.

Kundens bidrag till efterfrågeflexibilitet

Kundens bidrag till efterfrågeflexibilitet kan beskrivas som kundens förmåga och vilja att styra sin elanvändning. En styrning av elanvändningen kan innebära att kunden ökar eller minskar sitt uttag av el. En sådan förändring av elanvändning kan jämna ut den totala belastningen i elnätet. Vi vill stärka kundens möjlighet att bidra med sin flexibilitet genom att till exempel ta bort eventuella hinder för oberoende aggregatorer och genom information som gör att kunden kan göra aktiva val. Mer om kundens bidrag till efterfrågeflexibilitet,

Här kan du också ta del av Ei:s strategi för flexibilitet i elsystemet Pdf, 296.3 kB.

Fyra myndigheter samarbetar i ett regeringsuppdrag för ett mer flexibelt elsystem

Energimarknadsinspektionen (Ei) har tillsammans med Svenska kraftnät, Energimyndigheten och Swedac fått ett regeringsuppdrag som handlar om att främja flexibilitet i elsystemet. Arbetet är påbörjat och ska redovisas under 2023. Läs mer om regeringsuppdraget i vår artikel.

Mer information

EFFEKT-dialogen ska underlätta informationsutbyte, främja dialogen mellan olika aktörer på energiområdet och att hitta lösningar som bidrar till ökad efterfrågeflexibilitet och förbättrad kapacitet i elnäten.

EFFEKT-dialogen en dialog om energi och effekt Länk till annan webbplats.

De höga elpriserna och energisituationen är en tuff utmaning för många. Både för oss i Sverige och i övriga Europa. Det här kan du göra för att sänka dina elkostnader, bidra till lägre elpris och minska risken att elen inte räcker till alla.

Flytta och minska din elanvändning Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter
Flexibilitet i elsystemet

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL