Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Redovisa ursprungs­märkningen

Här får du som elhandelsföretag vägledning i hur du redovisar ursprungsmärkningen.

Exempel - som visar Energimix

Energimix


Residualmix 2020

MWh

Företagets sålda el

Förnybart

7,99 procent

5,00

12,51 procent

Kärnkraft

37,32 procent

12,17

30,41 procent

Fossilt

54,69 procent

12,83

32,08 procent

Ursprungsgarantier (UG) Vatten


6,00

15,00 procent

Ursprungsgarantier (UG) Vind


4,00

10,00 procent

Total såld el

100 procent

40

100 procent

Miljöpåverkan

Residualmix och UG

CO2 (g/kWh)

Kärnbränsleavfall (g/kWh)

Residualmix 2020

365,27

0,001182

Ursprungsgarantier (UG) Vind

0

0

Ursprungsgarantier (UG) Vatten

0

0

Beräkningsexempel:

Anta att en elhandlare har sålt totalt 40 MWh el under året som i nedanstående exempel (som visar för år 2020).

Anta att 30 MWh säljs från residualmixen, 6 MWh ursprungsgarantier (UG) för vatten och 4 MWh ursprungsgarantier (UG) för vind.

Elhandlarens koldioxidutsläpp av försåld el = (365,27 * 30000 kWh + 0 * 10000 kWh) / 40000 kWh = 273,95 CO2/kWh.

Elhandlarens kärnbränsleavfall av försåld el = (0,001182 * 30000 kWh + 0 * 10000 kWh) / 40000 kWh = 0,0008865 g/kWh

Så här kan redovisningen se ut

Använd gärna cirkeldiagram med olika färger eller mönster för ökad tillgänglighet. Undvik färgerna röd och grön eftersom personer som är färgblinda har svårt att skilja på dessa färgerna.

Exempel - Miljöpåverkan av försåld el 2020

Typ av utsläpp och avfall

g/kWh

Koldioxidutsläpp

273,95 g/kWh

Kärnbränsleavfall

0,0008865 g/kWh


Illustration som visar hur elhandelsföretagen kan redovisa ursprungsmärkningen. Illustrationens information finns även som text på webbsidan.

Informationen kan fördelas ytterligare

Så länge uppdelningen håller sig inom respektive del av cirkeldiagrammen till exempel så här:

Fossila energikällor

  • olja
  • naturgas
  • kol
  • torv
  • övrigt (till exempel den del av avfall som beräknas vara fossil)

Förnybara energikällor

  • vatten
  • vind och sol
  • avfall
  • biomassa
  • övrigt


Kontaktuppgifter
Johan Nilsson
Analytiker

016-16 27 64

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL