Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 03:43:12

Elavbrott

Här finns stöd till elnätsföretagen som ska rapportera in uppgifter om elavbrott till Energimarknadsinspektionen (Ei). Du hittar ingång till e-tjänsten, vilka uppgifter som ska lämnas och hur rapporteringen går till beroende på om du ska rapportera avbrottsdata eller om det är särskild rapportering vid långvariga och omfattande elavbrott.

Rapportera avbrottsdata

Elnätföretagen redovisar senast den 31 mars varje år uppgifter för bedömning av elnätens leveranssäkerhet i vår e-tjänst Kent.

Uppgifterna används för tillsyn av leveranssäkerheten men även för olika typer av statistik. Dessutom används delar av dessa uppgifter vid arbetet med kvalitetsjustering av nätföretagens intäktsramar. Det är viktigt att uppgifterna som nätföretagen redovisar är så korrekta som möjligt och en rimlighetsgranskning genomförs därför innan de rapporterade uppgifterna används.

Ei:s tester för rimlighetsgranskning

De tester som Ei använde sommaren/hösten 2022 i samband med den årliga rimlighetsgranskningen går att hitta i dokumentet nedan.

Tester avbrottsrapportering 2022. Excel, 28.1 kB.

Nya tester kan förekomma och vissa tester kan tas bort i framtiden. Dessutom kan gränserna som Ei använde för några av testerna ändras.

Särskild rapport - vid långvariga och omfattande elavbrott

För att Ei ska få kännedom om långvariga och omfattande elavbrott eller allvarliga leveranssäkerhetsproblem ska sådana händelser redovisas till Ei, inom 30 dagar efter en större störning, genom att elnätsföretaget skickar in en så kallad särskild rapport till Ei.

Viktigt att känna till!

Enligt 11 § förordning 2017:1040 om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift ska Ei senast den 15 maj varje år lämna uppgifter till Elsäkerhetsverket Länk till annan webbplats. om antal uttagspunkter för högspänning respektive lågspänning som under föregående år var anslutna till en anläggning som drivs med stöd av en nätkoncession för linje eller nätkoncession för område. Med uttagspunkt avses i förordningen den punkt där en elanvändare, enligt avtal med nätkoncessionshavare, tar ut el för förbrukning (4§ SFS 2017:1040).

Uppgifterna som Ei lämnar till Elsäkerhetsverket kommer från den årliga avbrottsrapporteringen och används som fakturaunderlag för elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift.

Energimarknadsinspektionens (Ei) uppdrag

Vårt uppdrag är att ställa krav på elnätsföretagen att de överför el av god kvalitet till sina kunder. Med god kvalitet menas att distributionen av el sker på ett leveranssäkert sätt, utan elavbrott och störningar.

Alla innehavare av nätkoncession för område och innehavare av nätkoncession för linje är enligt föreskrifterna skyldiga att varje år rapportera elavbrott avseende föregående kalenderår för bedömning av leveranskvaliteten i sitt elnät, samt snabbrapportera om det inträffar en större störning som långvariga och omfattande elavbrott.

Här kan du läsa mer om leveranssäkerheten i Sveriges elnät

Kontaktuppgifter
Elavbrott

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL