Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Fotografi som visar stadsvy över energianvändande samhälle.

För branschen

Här har vi samlat alla våra e-tjänster för inrapportering av uppgifter och ansökan om nätkoncession för linje.

GÅ TILL VÅRA E-TJÄNSTER
Fotografi som visar stadsvy över energianvändande samhälle.

För branschen

Här har vi samlat alla våra e-tjänster för inrapportering av uppgifter och ansökan om nätkoncession för linje.

Här har vi samlat alla våra e-tjänster för inrapportering av uppgifter och ansökan om nätkoncession för linje.

2024-07-19 16:50:46

Vilka elledningar behöver tillstånd?

Vissa elledningar är undantagna från kravet om nätkoncession och får byggas utan tillstånd. Här kan du läsa mer om icke koncessionspliktiga nät (IKN).

Fotografi som visar fyra vindkraftverk som står på fält i öppet landskap.

Ei:s innovationscenter

Innovationscentret fungerar som en första kontaktpunkt för dig med innovativa lösningar som söker information eller vägledning kring regler, processer eller principer på energimarknaderna.

Illustration för Ei:s innovationscenter där olika symboler visas för elnät, dialog, lagar och regler med mera.

Marknadsövervakning

Ei har tillsyn över grossistmarknaderna för energi. Vi granskar bland annat att bestämmelserna i REMIT-förordningen om förbud mot insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan följs.

Fotografi som visar en person som tittar på statistikuppgifter på Ipad.