Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Regeringsuppdrag 2011

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) regleringsbrev för 2011 och enskilda regeringsuppdrag som Ei fått under året.

Uppdrag att bereda en ansökan om givande att påbörja ledningsförättning enligt §17 ledningsrättslagen (1972:1144)

Ärendenummer (även kallad diarienummer):
2011-103102PDF

Uppdrag att utreda systemet anvisningsavtal med tillsvidarepris på elmarknaden

Ärendenummer:
2011-102923PDF

Uppdrag att bereda ett ärende om återkallelse om koncession enligt naturgaslagen (2005:403)

Ärendenummer:
2011-102617PDF

Uppdrag att utreda effekterna av utjämning av elnätstarifferna mellan glesbygd och tätort

Ärendenummer:
2011-102572PDF

Uppdrag elområdets termologi

Ärendenummer:
2011-102561länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdrag värmemarknaden

Ärendenummer:
2011-100139länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdrag ekonomisk bedömning vid införande av smarta mätare i naturgasnäten

Ärendenummer:
2011-101269länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdrag nordisk slutkundsmarknad för el - status rapport

Ärendenummer:
2011-102884länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL