Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 18:25:47

Regeringsuppdrag 2011

Energimarknadsinspektionens regleringsbrev för 2011

Regleringsbrevet 2011 hittar du på ESV Länk till annan webbplats.

Utreda systemet anvisningsavtal med tillsvidarepris på elmarknaden

Ärendenummer: 2011-102923 Pdf, 723.7 kB.

Utreda effekterna av utjämning av elnätstarifferna mellan glesbygd och tätort

Ärendenummer: 2011-102572 Pdf, 803.4 kB.

Värmemarknaden

Ärendenummer: 2011-100139 Länk till annan webbplats.

Ekonomisk bedömning vid införande av smarta mätare i naturgasnäten

Ärendenummer: 2011-101269 Länk till annan webbplats.

Elområdets termologi

Ärendenummer: 2011-102561 Länk till annan webbplats.

Ei gjorde en rapport i samarbete med Elsäkerhetsverket

Rapporten bör finnas hos Elsäkerhetsverket.

Nordisk slutkundsmarknad för el - status rapport

Ärendenummer: 2011-102884 Länk till annan webbplats.

Bereda ett ärende om återkallelse om koncession enligt naturgaslagen (2005:403)

Ärendenummer: 2011-102617 Pdf, 490.5 kB.

Bereda en ansökan om givande att påbörja ledningsförättning enligt §17 ledningsrättslagen (1972:1144)

Ärendenummer: 2011-103102 Pdf, 590.7 kB.

Regelförenkling

Ärendenummer: 2009-101965 Länk till annan webbplats..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL