Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Regeringsuppdrag 2011

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) regleringsbrev för 2011 och enskilda regeringsuppdrag som Ei fått under året.

Uppdrag att bereda en ansökan om givande att påbörja ledningsförättning enligt §17 ledningsrättslagen (1972:1144)

Ärendenummer (även kallad diarienummer):
2011-103102 Pdf, 590.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag att utreda systemet anvisningsavtal med tillsvidarepris på elmarknaden

Ärendenummer:
2011-102923 Pdf, 723.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag att bereda ett ärende om återkallelse om koncession enligt naturgaslagen (2005:403)

Ärendenummer:
2011-102617 Pdf, 490.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag att utreda effekterna av utjämning av elnätstarifferna mellan glesbygd och tätort

Ärendenummer:
2011-102572 Pdf, 803.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag elområdets termologi

Ärendenummer:
2011-102561 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag värmemarknaden

Ärendenummer:
2011-100139 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag ekonomisk bedömning vid införande av smarta mätare i naturgasnäten

Ärendenummer:
2011-101269 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag nordisk slutkundsmarknad för el - status rapport

Ärendenummer:
2011-102884 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL