Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Funktionskrav på framtidens elmätare - Ei R2015:09

Regeringen har gett Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att utreda och föreslå vilka funktionskrav som bör ställas på elmätare i framtiden.