Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 01:16:10

Transparens­förordningen

Kommissionens förordning (EU) nr 543/2013 om inlämnande och offentliggörande av uppgifter på elmarknaderna benämns ofta som transparens­förordningen. Energimarknadsinspektionen (Ei) ska se till att transparens­förordningens bestämmelser följs.

Transparensförordningen syftar till att skapa välfungerande och transparenta energimarknader där alla aktörer får samma information vid samma tidpunkt. Genom att säkerställa att alla aktörer samtidigt har lika tillgång till prispåverkande information missgynnas inget företag, oavsett storlek.

Transparensförordningen innebär

För marknadsaktörer innebär transparensförordningen skyldigheter att tillhandahålla uppgifter gällande otillgängligheter i produktion, förbrukning och stamnät till den så kallade tranparensplattformen, European Network of Transmission System Operators (ENTSO-E) Länk till annan webbplats.. I Norden är det vanligast att dessa uppgifter lämnas över till en tredje part som skickar dem vidare till ENTSO-E.

Aktörer som berörs

  • Elnätsföretag
  • Elproducenter
  • Stora elkonsumenter, som har en anslutningseffekt om minst 100 MW. Hit räknas viss elintensiv industri, till exempel gruvor, aluminiumverk, ståltillverkare samt större pappersbruk.

Data som ska rapporteras

I transparensförordningen beskrivs för varje artikel vilken aktör som är ansvarig för att lämna den efterfrågade informationen.

Den som är huvudansvarig för informationen ska lämna efterfrågad information till systemansvarig. I Sverige är det Affärsverket Svenska kraftnät (Svenska kraftnät) som är systemansvarig och som har huvudansvar för att sammanställa och skicka in information till ENTSO-E.

Berörda aktörer har själva ansvar att känna till vilka uppgifter de ska lämna in enligt denna lag. Frågor om inlämnandet av uppgifter besvaras i första hand av Svenska kraftnät.

Gå till Svenska kraftnäts webbplats och läs mer om transparens­förordningen. Länk till annan webbplats.

Huvuddelen av den information som efterfrågas finns tillgänglig hos Svenska kraftnät och Nord Pool, men i vissa fall behöver den bearbetas innan den sänds vidare till ENTSO-E. Det finns dock information som saknas. Det kan till exempel handla om produktionsprognoser vilka även ska inkludera information om installerad produktionskapacitet (artikel 14).

Berörda aktörer ska även skicka in information om faktisk produktion (artikel 16) till både Svenska kraftnät och Nord Pool.

Mer information

Kommissionens förordning (EU) nr 543/2013 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.av den 14 juni 2013 om inlämnande och offentliggörande av uppgifter på elmarknaderna och om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009

Parallellt med transparensregleringen finns EU -förordningen Remit som hanterar data om transaktioner och priser. Dessa två regleringar kompletterar varandra.

Vi vill också tipsa om att ta del av våra frågor och svar om Transparensförordningen.

Kontaktuppgifter
Transparensförordningen

016-16 27 00 Grossistmarknader

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL