Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 22:48:33

Kakor - ei.se

Här beskriver vi vilka permanenta kakor och sessionskakor som används på Ei:s externa webbplats ei.se.

Kakor på ei.se

Så här fungerar funktionen acceptera kakor, eller inte

På ei.se sparas en kaka för att hålla reda på om du som besökare godkänt att viss information samlas in och att kakor sparas i webbläsaren. Denna permanenta kaka sparas i 90 dagar om inga kakor på webbplatsen ändras. Om någon kaka ändras kommer du som besökare behöva ta ställning igen till att godkänna kakor eller inte.

  • cookie_accepted: Kakan innehåller en tidsstämpel som används för att kolla när besökaren godkänt kakor. Denna tidsstämpel hämtas vid uppdatering av kakmeddelandet och kollar om tidsstämpeln skiljer sig från förra gången och i så fall uppdateras värdet i befintlig kaka istället för att sätta en ny kaka. Det innebär att du som besökare inte behöver få frågan igen om du accepterat kakan. Om du inte accepterar visas meddelandet vid varje omladdning av en sida. Kakan sparas i 90 dagar om du inte själv tar bort den.

Lyssnafunktionens kakor

Vi använder ReadSpeaker på ei.se. Syftet med kakorna är att verktyget ska ge dig som besökare på webbplatsen ett så bra stöd som möjligt.

ReadSpeaker webReader

När du använder lyssnafunktionen skapas två permanenta kakor som försvinner efter fem dagar.

  • _rspkrLoadCor: Sparas när du startar spelaren och gör så att du slipper ladda om spelaren när du byter sida på webbplatsen.
  • ReadSpeakerSettings: Sparar de inställningar som du gör i spelaren så att du slipper återupprepa dina inställningar i spelaren.

ReadSpeaker docReader

När du som besökare lyssnar på dokument med docReader, sparas två permanenta kakor som försvinner efter 30 dagar.

  • dcrjobnames: Innehåller en krypterad version av dokumentets url och sidnummer på den senast visade sidan.
  • dcrsettings: Sparar information om inställningar som du som besökare gör.

SiteVisions kakor

Vi använder SiteVision som publiceringsverktyg för ei.se.

  • SiteVision använder sessionskakan "JSESSIONID" för att ge dig rätt behörigheter till sidor. Denna kaka kan du stänga av utan att det påverkar funktionaliteten på webbplatsen.

Webbanalys

Vi använder Piwik Pro för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Piwik Pro används för att samla in användardata vilket är nödvändigt för att vi ska kunna utveckla vår webbplats. Datan som samlas in är anonymiserad så att vi aldrig ska kunna identifiera en enskild individ.

  • Kakorna som skapas är "sv-web-analytics" är en sessionskaka samt en permanent som heter "ppms_privacy_<appID>". Den permanenta kakan används för att kunna se återkommande besökare och sparas i ett år.

All data som samlas in sparas och behandlas inom Sveriges gränser.

Tredjeparts cookies

En tredjepartcookie kommer från en annan webbplats och placerar ut cookies i besökarens webbläsare till exempelvis när du lämnar uppgifter för att söka lediga jobb eller när du använder vår öppna data. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar cookies enbart från tredje part.

Du kan säga nej till kakor

Om du inte vill tillåta kakor kan du ställa in din webbläsare, läs mer här om kakor.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL