Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:24:46

Gasnätsföretagens intäktsramar 2015-2018

Här finns uppgifter om vilken intäktsram som Ei har beslutat för gasnätsföretagen och om gasnätsföretaget har överklagat vårt beslut.

Om du vill ta del av Ei:s beslut som fastställer ett specifikt gasnätsföretags intäktsram och de dokument som följer vid ett eventuellt överklagande samt yttrande till förvaltningsdomstolar kan du själv komma åt dem i mappen för respektive redovisningsenhet (ReID). Det finns också dokument som är gemensamma bilagor för 2015-2018.

Gå till beslut och bilagor för perioden 2015-2018

Gasnätsföretagens intäktsramar 2015-2018

Företag

ReID

Fastställd slutlig intäktsram

Överklagat

Weum Gas AB (f.d. E.ON Gas Sverige AB)

REN00598

Ja


Göteborgs Energi Gasnät AB

REN00606

Ja


Kraftringen Nät AB

REN00887

Ja


Gasnätet Stockholm AB (distribution)

REN00954

Ja


Gasnätet Stockholm AB (förgasning)

REN00955

Ja


Swedegas AB (lagring)

REN00868

Ja


Swedegas AB (transmission)

REN00898

Ja


Varberg Energi AB

REN00329

Ja


Öresundskraft AB

REN00859

Ja


Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL