Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-08 17:09:28

Energieffektiviserings­direktivet

Direktivet innehåller ändringar i tidigare direktiv. Syftet är att förbättra energieffektiviteten i hela energikedjan inklusive produktion, överföring, distribution och slutanvändning av energi.

Detta ska gynna miljön, förbättra luftkvaliteten och folkhälsan, minska utsläppen av växthusgaser, förbättra energitryggheten, sänka energikostnaderna för hushåll och företag, bidra till att lindra energifattigdomen och öka konkurrenskraften, ge fler jobb och ökad ekonomisk verksamhet i hela ekonomin, och därmed förbättra livskvaliteten för medborgarna.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL